Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i kemi- och processteknik sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålen heter ”Magisterprogram i kemi- och processteknik, diplomingenjör (2 år)” och ”Magisterprogram i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) diplomingenjör (2 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antalet nybörjarplatser för ett specifikt huvudämne är beroende av antagningen till övriga huvudämnen inom magisterprogrammet. Den totala kvoten för huvudämnen processkemi, naturmaterialteknik samt process- och systemteknik är 6. Kvoten för huvudämnet energiteknik (Vasa) är 14. Val av huvudämne sker i samband med ansökan.

Behörighetskrav

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik (Åbo)

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen ska sökanden ha avlagt en lägre högskoleexamen. Den sökande ska ha kunskaper som motsvarar 60 sp av de studier som i den nu gällande kandidatstrukturen i kemi- och processteknik ingår i de gemensamma studierna.

I dessa 60 sp ska ingå kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 25 sp, varav minst 20 sp i matematik och fysik).

Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Huvudämnet energiteknik (Vasa)

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen i huvudämnet energiteknik ska studeranden ha avlagt en högskoleexamen, examen bör vara avlagd inom ett område som ligger nära det ämne man söker till (t.ex. teknisk lägre högskoleexamen).

Den sökande ska ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 15 sp i matematik och 10 sp fysik) samt kunskaper inom områdena regler- systemteknik, värmeteknik, kemiska ämnen och reaktionslära samt energisystem till en omfattning av 20 sp.

Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor)

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagning till magisterprogrammet i kemi- och processteknik förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Internationella magisterprogram

Ansökningen till det engelskspråkiga magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Chemical Engineering pågår under tiden 1.12.2017–31.1.2018, kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 15.2.2019