Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i kemi- och processteknik sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålen heter “Magisterprogram i kemi- och processteknik, diplomingenjör (2 år)” och “Magisterprogram i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) diplomingenjör (2 år)“.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningskvoten för magisterprogramet i kemi- och processteknik är 5. Kvoten för magisterprogrammet i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) är 14.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor)

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagning till magisterprogrammet i kemi- och processteknik förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik (Åbo)

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen ska sökanden ha avlagt en lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor) i kemi- och processteknik eller ett annat närliggande område.

Sökande ska ha kunskaper som motsvarar 60 sp grund- och ämnesstudier i kemi- och processteknik (dvs studier som ingår i gemensamma studierna i teknologie kandidatexamen i kemi- och processteknik) varav minst 15 sp är ämnesstudier. Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa måste då avläggas som kompletterande studier parallellt med examen.

Sökande behöver även ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 25 sp, varav minst 20 sp i matematik och fysik).

Rangordningen sker på basen av totalpoäng som beräknas utgående från antalet studiepoäng i de behörighetsgivande studierna, antalet studiepoäng i matematik, fysik och kemi samt betygen i dessa.

Inriktningen energiteknik (Vasa)

För att kunna söka till magisterprogrammet som leder till diplomingenjörsexamen i kemi- och processteknik med inriktning energiteknik bör du ha avlagt lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor) i kemi-, process-, energi- eller automationsteknik eller ett annat närliggande område.

Sökande ska ha kunskaper som motsvarar 40 sp grund- och ämnesstudier i processteknik, kemiteknik, energiteknik eller i ett närliggande område varav minst 15 sp är ämnesstudier. Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa måste då avläggas som kompletterande studier parallellt med examen.
Sökande behöver även ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 25 sp, varav minst 20 sp i matematik och fysik).

Rangordningen sker på basen av totalpoäng som beräknas utgående från antalet studiepoäng i de behörighetsgivande studierna, antalet studiepoäng i matematik, fysik och kemi samt betygen i dessa.


Internationella magisterprogram

Ansökningen till det engelskspråkiga magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Sustainable Chemical and Process Engineering pågår under tiden 5.1 – 19.1.2022 kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 27.1.2022