Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i kemi- och processteknik sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålen heter ”Magisterprogram i kemi- och processteknik, diplomingenjör (2 år)” och ”Magisterprogram i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) diplomingenjör (2 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningskvoten för magisterprogramet i kemi- och processteknik är 6. Kvoten för magisterprogrammet i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) är 15.

Ombserver att antagning till energiteknik också kan ske genom fortlöpande ansökan.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor)

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagning till magisterprogrammet i kemi- och processteknik förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik (Åbo)

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen ska sökanden ha avlagt en lägre högskoleexamen.

Den sökande ska ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 25 sp, varav minst 20 sp i matematik och fysik) samt kunskaper som motsvarar grund och ämnesstudier i kemi- och processteknik (minst 60 sp varav minst 15 sp är ämnnesstudier).

Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Huvudämnet energiteknik (Vasa)
Antagning via gemensam ansökan 

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen i huvudämnet energiteknik ska studeranden ha avlagt en högskoleexamen, examen bör vara avlagd inom ett område som ligger nära det ämne man söker till (t.ex. teknisk lägre högskoleexamen).

Den sökande ska ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 15 sp i matematik och 10 sp fysik) samt kunskaper inom områdena regler- systemteknik, värmeteknik, kemiska ämnen och reaktionslära samt energisystem till en omfattning av 20 sp.

Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp av ovanstående studier saknas. Dessa kallas kompletterande studier och måste avläggas parallellt med examen.

Rangordningen vid antagningen sker på basis av antalet studiepoäng och betygen i de behörighetsgivande studierna.

Antagning via kontinuerlig antagning

Den kontinuerliga antagningen till energiteknik pågår under tiden 1.11.2019-17.3.2020, deadline kl. 15.00.

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen inom inriktningen energiteknik ska den sökande ha avlagt en teknisk lägre högskoleexamen inom något av områdena maskin- process-, energi-, eller elteknik.

Den sökande ska ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (ingenjörsnivå) varav minst 15 sp i matematik och 10 sp fysik. Dessa studier (minst 15 sp i matematik och 10 sp i fysik) ska vara utförda med ett medeltal på minst 3.5 av 5.

Samtliga behörighetskrav behöver uppfyllas när ansökan skickas in. Ansökan kan inte kompletteras efter att den skickats in.

Trots att ansökan är kontinuerlig inleds studierna för dem som antas hösten 2020.


Internationella magisterprogram

Ansökningen till det engelskspråkiga magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Sustainable Chemical and Process Engineering pågår under tiden 8.1.2020 – 22.1.2020 kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 20.2.2020