Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Hur kan jag bli antagen?

Antagningen till magisterprogrammet i kemi- och processteknik sker på basis av avlagd lägre högskoleexamen samt ansökningshandlingarna. Ansökningen görs genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålen heter ”Magisterprogrammet i kemi- och processteknik, diplomingenjör (2 år)” och ”Magisterprogrammet i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) diplomingenjör (2 år)”.

Nedan kan du läsa om de specifika antagningsgrunderna för magisterprogrammet. Kom också ihåg att bekanta dig med informationen om allmänna antagningsgrunder och språkkrav.

Antagningskvoten för magisterprogramet i kemi- och processteknik är 5. Kvoten för magisterprogrammet i kemi- och processteknik, Energiteknik (Vasa) är 14.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

Behörighetskravet för magisterstudier är avlagd lägre högskoleexamen, avlagd yrkeshögskoleexamen, eller avlagd utländsk högskoleexamen (bachelor)

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagning till magisterprogrammet i kemi- och processteknik förutsätter att sökande kan uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Läs mera under språkkrav.

Specifika antagningskriterier för magisterprogrammet i kemi- och processteknik

Kemi- och processteknik (Åbo)

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen ska sökanden ha avlagt en lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor) i kemi- och processteknik eller ett annat närliggande område. Sökande ska ha studier som motsvarar 60 sp grund -och ämnesstudier i kemi-och processteknik varav minst 15 sp är ämnesstudier. Sökande behöver även ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 25 sp, varav minst 20 sp i matematik och fysik).

Rangordningen sker på basen av totalpoäng som beräknas utgående från antalet studiepoäng i de behörighetsgivande studierna, antalet studiepoäng i matematik, fysik och kemi samt studieframgångarna. Sökande till Åbo och Vasa rangordnas separat.

Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp relevanta grund- och ämnesstudier studier saknas. Dessa måste då avläggas som kompletterande studier parallellt med examen.

 

Inriktningen energiteknik (Vasa)

För att antas för studier som leder till diplomingenjörsexamen ska sökanden ha avlagt en lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor) i kemi- och processteknik eller ett annat närliggande område. Sökande ska ha studier som motsvarar 40 sp grund- och ämnesstudier i kemi- och processteknik eller i ett närliggande område med process- och energiteknisk tyngdpunkt. Av dessa studier ska minst 15 sp vara ämnesstudier. Sökande behöver även ha kunskaper som motsvarar grunderna i matematik, fysik och kemi (minst 25 sp, varav minst 20 sp i matematik och fysik).

Rangordningen sker på basen av totalpoäng som beräknas utgående från antalet studiepoäng i de behörighetsgivande studierna, antalet studiepoäng i matematik, fysik och kemi samt studieframgångarna.Sökande till Åbo och Vasa rangordnas separat. Sökanden kan antas även om maximalt 20 sp relevanta grund- och ämnesstudier studier saknas. Dessa måste då avläggas som kompletterande studier parallellt med examen.


Internationella magisterprogram

Ansökningen till det engelskspråkiga magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Sustainable Chemical and Process Engineering pågår under tiden 3.1 – 17.1.2024 kl. 15:00. Läs mera om antagningskriterierna och antagningsförfarandet till de engelskspråkiga magisterprogrammen på abo.fi/master.

Uppdaterad 3.11.2023