Skriv här det du söker efter!

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, flerform 2025-2026

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, flerform 2025-2026

Studier för speciallärare

Studierna startar hösten 2025 och riktar sig till dig som har klasslärarbehörighet, ämneslärarbehörighet, yrkeslärarbehörighet eller som har behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik (PeK eller socionomexamen).

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav minst 20 sp grundstudier i specialpedagogik ska vara avlagda innan du söker in. För att kunna antas till utbildningen krävs att alla 25 sp inom grundstudierna i specialpedagogik är avlagda senast 31.5.2025. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Utbildningen anordnas under tiden 25.8.2025 – 31.12.2026 som närstudier och distansstudier. De obligatoriska närstudierna ordnas i sin helhet i Vasa. Närstudietillfällen hålls under ca 6 vardagar (fördelade på två tillfällen) per termin. I studierna ingår även 3 – 4 veckor verksamhetsförlagd utbildning (praktik). För schemalagda kurstillfällen (när- och distansundervisning via zoom) och praktik krävs tjänstledighet.

Man kan ta emot endast en fristående studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 

Omfattning

60 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

1-17.4.2025 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 1-17.4.2025 kl. 15.00