Skriv här det du söker efter!

Fristående behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp

Fristående behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp

Yrkesfärdigheter inom småbarnspedagogik

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsidigt och studierna ger dig kunskaper om barns lek och lärande, och om hur du som lärare stöttar barns lek och lärande. Du får också kunskap om de olika sammanhang som barn befinner sig i samt hur de behöver tas i beaktande i småbarnspedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att du utvecklar kunskap och färdigheter för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020). Din utbildning ger dig också kunskap om barn med särskilda behov, och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande.

Studierna riktar sig till dig som har PeK eller PeM examen.

Antagna avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. Fristående studerande har inte rätt att kräva specialarrangemang och har heller inte rätt att få studiesociala förmåner. Studierna (75 sp) kan avläggas på två läsår och antagna får studierätt för två läsår. Antagning till de fristående studierna genomförs årligen.

Man kan ta emot endast en fristående studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Omfattning

75 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2 65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi
Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi