Skriv här det du söker efter!

Fristående behörighetsgivande studier för klasslärare, 60 sp

Fristående behörighetsgivande studier för klasslärare, 60 sp

Grundskolans ämnen och ämneshelheter

Studiehelheten grundskolans ämnen och ämneshelheter består av 12 delkurser som ger den ämnesmässiga behörigheten för undervisning i årskurs 1-6. I den mångsidiga studiehelheten behandlas forskningsbaserad kunskap om ämnesdidaktik med fokus på vad, hur och varför i undervisning och lärande. Praktiska, teoretiska, estetiska och laborativa arbetssätt ingår. Även förskoleundervisning inom ramen för grundläggande utbildning beaktas. Kritisk analys av nationella läroplansgrunder samt kunskap om utbildningsplanering, bedömning och utvärderingsfrågor ökar de studerandes professionella kompetens att framgångsrikt utveckla undervisningen i framtida pedagogiska lärmiljöer.

Studierna riktar sig till dig som är behörig ämneslärare eller som har avlagt en Pedagogie Magisterexamen och behörighetsgivande pedagogiska studier för lärare.

Antagna avlägger studierna tillsammans med existerande undervisningsgrupper vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Fristående studerande har inte rätt att kräva specialarrangemang och har heller inte rätt att få studiesociala förmåner. Studierna (60 sp) kan avläggas på ungefär ett kalenderår eller tre terminer. Vanligtvis startar kurserna i januari (period 3-4) och pågår till december (period 1-2). Antagna får studierätt för två läsår. Fr.o.m. våren 2023 planeras antagning till de fristående studierna att genomföras årligen.

Du kan ta emot endast en fristående studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Omfattning

60 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2, 65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi
Vasa
PB 311
65101 Vasa

E-post

fpv-studieradgivare@abo.fi