Skriv här det du söker efter!

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp

Studier för speciallärare

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöda inlärningen hos barn, unga och vuxna som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver stöd. Med pedagogiska hjälpmedel och miljöer gör du som speciallärare det möjligt för varje individ att nå sin utvecklingspotential – också de begåvade elever som är i behov av extra utmaningar. Du lär dig att stöda elever med lindrigare problem i läsning, skrivning eller matematik, och får verktyg att undervisa barn och unga med grava inlärningssvårigheter i specialgrupper. Under utbildningen får du utöver utmärkta pedagogiska kunskaper även träning i handledning, förståelse och flexibilitet, vilket gör dig till den bästa läraren för just dina elever.

Studierna riktar sig till dig som har klasslärarbehörighet, ämneslärarbehörighet, yrkeslärarbehörighet eller som har behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik (PeK eller socionomexamen).

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav grundstudier i specialpedagogik 25 sp ska vara avlagda innan du söker in. Dessa kan avläggas via det Öppna universitetet.

Antagna avlägger studierna med existerande grupper vid fakulteten. Fristående studerande har inte rätt att kräva specialarrangemang och har heller inte rätt att få studiesociala förmåner. Studierna (35 sp) kan avläggas på 1,5 läsår men antagna får studierätt för två läsår. Antagning till de fristående studierna genomförs årligen.

Man kan ta emot endast en fristående studierätt per läsår vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 

Omfattning

60 sp

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15.00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00