Kirjoita tähän hakemasi!

Kestävän tulevaisuuden teknologiat

Kestävän tulevaisuuden teknologiat

Kestävän tulevaisuuden teknologiat -tutkimusprofiilissa kehitetään uutta teknologiaa, jota hyödyntämällä voidaan korvata fossiiliset raaka-aineet uusiutuvilla luonnonvaroilla, kuten biomassalla ja aurinkoenergialla. Tavoitteet ovat globaaleja ja kunnianhimoisia: haluamme löytää teknisiä ratkaisuja, joilla voidaan hillitä käynnissä olevaa ilmastonmuutosta ja luoda edellytyksiä puhtaalle ympäristölle ja kestävälle yhteiskunnalle. Tutkijoillamme on taitoa ja kykyä tarttua näihin ongelmiin tehokkaasti.

Tutkimusprofiilin puitteissa kehitettävillä menetelmillä ja tekniikoilla tuetaan ja edistetään siirtymistä kestävään tuotantoon ja energiahuoltoon. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti selvittämään, miten biomassamolekyylejä voidaan hyödyntää fossiilista alkuperää olevien raaka-aineiden korvaamisessa kestävämmillä vaihtoehdoilla. Suomella on runsaat metsävarat ja kansainvälisesti merkittäviä alan yrityksiä ja näin ollen ainutlaatuinen tilaisuus toimia johtavassa asemassa tämänkaltaisen tutkimuksen parissa. Toinen tärkeä tavoite on kehittää uusia edullisia ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja aurinkokennojen valmistusmateriaaleiksi.  Siinä potentiaali on valtava: vain 0,01 % maapallon pinnalle saapuvasta aurinkoenergiasta riittäisi kattamaan koko maailman energiantarpeen.

 

Tutkimusprofiili Kestävän tulevaisuuden teknologiat oli vuosina 2015–2020 nimeltään Molekulaarinen prosessi- ja materiaalitekniikka.

 

 

Päivitetty 21.3.2024