Skriv här det du söker efter!

Styrgruppen 2023-2026 för Teknologier för en hållbar framtid

Styrgruppen 2023-2026 för Teknologier för en hållbar framtid

Verksamheten inom profilområdet leds av profileringsledaren som har ansvar för att forskningen profileras och utvecklas inom området. Till stöd för ledaren finns en styrgrupp som har en bred representation från profilområdets olika vetenskapsområden.

Profilområdets ordförande (ledaren) har utsetts av Åbo Akademis rektor för en mandatperiod om tre år från och med 1.6.2023. Styrgruppens övriga medlemmar har utsetts av Åbo Akademis prorektor för perioden 1.7.2023-31.5.2026.

Styrgruppens medlemmar 2023-2026

Professor Henrik Grénman (process- och energiteknik), ledare
Professor Henrik Saxén, Process- och energiteknik
Professor Leena Hupa, Kemi och kemiteknik
Professor Johan Bobacka, Kemi och kemiteknik
Professor Matti Skoog, Redovisning
Äldre universitetslektor Jerker Björkqvist, Informationsteknologi

Uppdaterad 21.3.2024