Skriv här det du söker efter!

Program för studieorienteringen i Vasa

Program för studieorienteringen i Vasa

Studieorientering 2024 för nya studerande vid utbildningarna i Vasa

Studieorienteringen ordnas i Akademisalen (C302), Academill, Strandgatan 2 och är gemensam för hela campus Vasa, d.v.s. både för FPV-studerande och för FSEJ-studerande vars utbildning finns i Vasa.

 


MÅNDAG 26.8.2024

13.00 – 13.05 Välkommen till Åbo Akademi
13.05 – 13.15 Välkomsthälsning av Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi
13.15 – 13.20 Välkomsthälsning av Lisbeth Fagerström, rektor för Åbo Akademi i Vasa
13.20 – 15.00 Information om utbildningen med utbildningsprogramansvariga, professorer m.fl.
15.00 – 15.10 PAUS
15.10 – ca 16.30 Huvudtutorns hälsning av Mathilda Lönn och utbildningsvisa träffar med tutorerna

 

TISDAG 27.8.2024

10.00 – 10.20 Information från ICT-service
10.20 – 10.50 Introduktion till Åbo Akademis digitala miljöer, pedagogisk utvecklare Anna Granberg
10.50 – 11.05 Information om biblioteket, bibliotekarie Linda-Marie Evertson
11.05 – 12.30 LUNCHPAUS
12.30 – 14.00 Akademiska studier och studieplanering, studierådgivare Anna Smedlund
14.00 – Frivilligt program:
Studierådgivarna besvarar dina frågor (Akademisalen)
Information om Vasaregionens idrottsakademi för idrottande studerande (i foajén).
14.00 – 15 Endast för samsällsvetenskapsstuderande:
Studieplanering och kursanmälan i studieverktyget Peppi, rum B0429.  Ta med laptop!

 

ONSDAG 28.8.2024

10.00 – 11.15 Egenlärarträff gruppvis med egenläraren, samling i Akademisalen
11.15 – 12.30 LUNCHPAUS
12.30 – 13.00 Obligatoriska och valfria språkkurser, Språkcentret vid ÅA
13.00 – 13.20 Information om finansiering av studier, koodinator Olivia Franck
13.20 – 13.35 Säkerhet och trygghet på campus, överexpeditionsmästare Roland Nylund
13.35 – 13.45 Utbytesstudier, koordinator Katie Fagerström
13.45 – 15.00 Vasaregionen – din framtid finns här! Maria Haglund, VASEK

 

TORSDAG 29.8.2024

10.00 – 10.30 Kursstart av den för kandidatstuderande obligatoriska kursen Akademiska studiefärdigheter, 5 sp  universitetslärare Sanna Tuomela
10.30 – 10.50 Studiepsykologen Jennifer Söderlund
10.50 – 11.15 ÅAU Sports, idrottsinstruktör Anki Stenkull-Aura
11.15 – 12.30 LUNCHPAUS
12.30 – 12.50 Information om SHVS Studenthälsan
12.50 – 13.10  ÅAs trakasseriombud Anita Sundman
13.10 – 13.20 PAUS
13.20 – 15.00 Presentation av ÅAS Studentkåren och ämnesföreningar

 

FREDAG 30.8.2024
Utbildningsvisa sessioner om Studieplanering och kursanmälan i studieverktyget Peppi.  Ta med laptop!

9.00 – 10.00 Lärare inom småbarnspedagogik F0606
10.00 – 11.00 Hälsovetenskaper, ämneslärare i hälsokunskap Zoom
10.00 – 11.00 Socialvetenskaper B0625
10.00 – 11.00 Klasslärare Akademisalen
10.15 – 11.15 Speciallärare F0606
11.30 – 12.30 Slöjdvetenskaper F0506
11.30 – 12.30 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete F0606
11.30 – 12.30 Hushållsvetenskap F0407
12.30 – 13.30 Hälsovetenskaper, allmän inriktning Zoom (adressen publiceras i aug)

 

Programmet kan ändra något fram till v. 35 så vänligen kontrollera den nyaste versionen inför själva studieorienteringen.

 

Uppdaterad 27.6.2024