Skriv här det du söker efter!

Ibruktagning av användarkonto för studerande

Ibruktagning av användarkonto för studerande

Som studerande vid Åbo Akademi får du tillgång till ditt användarkonto, inklusive ditt användarnamn och din e-postadress, efter att du har fått en studierätt och har registrerats som anmäld för terminen. Ditt användarkonto behöver du för att logga in till intranätet, studieverktyget Peppi, och andra av Åbo Akademis plattformar. Ifall du redan har eller har haft ett aktivt användarkonto vid ÅA tidigare får du i regel samma användarnamn och e-postadress som tidigare, och behöver då inte ta i bruk ditt användarkonto på nytt.

Du förutsätts läsa din e-post vid Åbo Akademi. Ifall du inte har tänkt regelbundet logga in till ÅA:s webbmail eller annars läsa e-post via ÅA:s e-postserver kan du som studerande ställa in automatisk vidarebefordring till någon annan e-postadress du använder (gäller ej ÅA-anställda). Det är oavsett viktigt att du läser den e-post som skickats till din e-postadress vid ÅA, eftersom det är den adressen som syns åt lärare och andra som behöver kunna kontakta dig.

Åbo Akademi har infört ett obligatorisk kunskapstest i informationssäkerhet och dataskydd. Det gäller alla användare, och testet måste genomföras i regel inom 30 dagar efter att användarkontot tagits i bruk och sedan på nytt med högst tretton månaders mellanrum. Vissa tjänster inom ÅA kräver också flerfaktorautentisering (MFA). Mera information om allt detta hittar du under IT-hjälp.

Så här tar du i bruk ditt användarkonto:

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-Services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Du behöver vara närvaro- eller frånvaroanmäld för att ditt användarkonto ska hållas aktivt.  Se vidare information gällande årlig läsårsanmälan.

Ditt användarkonto börjar gälla så fort vi har information om att du är studerande, men vissa funktioner fungerar ändå bara under den tid studierätten är giltig. Detta innebär bl.a. att om du börjar studera på hösten så kanske ditt användarkonto skapas och kan tas i bruk redan i juli, men din studerandestatus gäller ändå först från 1 augusti så du kan inte logga in och planera dina studier före det.

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-Services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Om du sedan tidigare är anställd (eller annars har avtal om användarrättigheter) är det samma användarkonto som du har även som studerande, och du behöver alltså inte ta i bruk något nytt användarkonto. Oavsett om du har användarkonto på grund av studierna eller annars ska du dock som studerande vara närvaro- eller frånvaroanmäld varje termin. Se vidare information gällande årlig läsårsanmälan.

Ditt användarkonto börjar gälla så fort vi har information om att du är studerande, men vissa funktioner fungerar ändå bara under den tid studierätten är giltig. Detta innebär bl.a. att om du börjar studera på hösten så kanske ditt användarkonto skapas och kan tas i bruk redan i juli, men din studerandestatus gäller ändå först från 1 augusti så du kan inte logga in och planera dina studier före det.

Som inkommande utbytesstuderande får du ditt användarnamn och ett tillfälligt lösenord när du anmäler dig på plats. Sedan måste du själv ta i bruk kontot och sätta ett nytt lösenord via SelfService.

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Du behöver vara närvaro- eller frånvaroanmäld för terminen även på din studierätt vid Åbo Akademi, utöver anmälan vid din hemhögskola. Detta sker dock inte alltid automatiskt efter första terminen. Kontakta Studentexpeditionen ifall du inte vet om du är anmäld för terminen vid ÅA.

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-Services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Din studierätt gäller normalt endast pågående läsår, och därmed är ditt användarkonto också endast aktivt då. Ifall du fortsätter studera vid Öppna universitetet förlängs din studierätt och då fortsätter även ditt användarkonto att vara aktivt. Ifall du har frågor angående din studierätt kan du kontakta Öppna universitetet. Notera att alla med ÅA-användarkonto bör avlägga det obligatoriska kunskapstestet i informationssäkerhet och dataskydd; se närmare information under IT-hjälp.

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-Services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Som kompletterande studerande har du tillgång till samma användarkonto som du hade när du var examensstuderande, även om vissa förmåner och rättigheter inte längre gäller efter examen. Din studierätt för komplettering gäller för hela den tid du har rätt att komplettera examen, men du måste ändå varje år anmäla dig för att ditt användarkonto ska hållas aktivt. Se vidare information gällande årlig läsårsanmälan.

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-Services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Din FITech-studierätt, och därmed ditt användarkonto, är beroende av att du har ansökt om att få gå FITech-kurs samt att din ansökan har hunnit behandlas. Ifall ditt användarkonto inte hittas via SelfService är det alltså möjligt att din ansökan inte ännu har hunnit behandlas vid Studentexpeditionen.

Om du har en finländsk personbeteckning och tillgång till Suomi.fi-autentisering (t.ex. bankkoder) kan du ta i bruk ditt användarkonto via SelfService.

Ifall du inte har finländsk personbeteckning eller inte tillgång till Suomi.fi-autentisering kan du ta i bruk ditt konto genom att besöka ICT-Services Helpdesk i Åbo eller Vasa under dess öppettider. Ifall du inte har möjlighet att besöka oss kan du kontakta oss via e-post (se IT-hjälp).

Du behöver vara närvaro- eller frånvaroanmäld för att ditt användarkonto ska hållas aktivt. Som fristående studerande blir du i regel redan från början närvaroanmäld för hela studietiden. Se vidare information gällande årlig läsårsanmälan.

Uppdaterad 12.3.2024