Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt

Med flexibel studierätt, dvs. JOO-rätt, avses möjligheten att ansöka om studierätt vid andra finländska högskolor, till exempel för att avlägga en biämneshelhet, fristående studiehelheter eller enskilda kurser.

Den flexibla studierätten ger dig ökade valmöjligheter:

  • genom att erbjuda dig möjligheten att inkludera lämpliga studier ur andra högskolors utbud i din examen
  • och i den dra nytta av experter och specialområden som finns vid andra högskolor

 

 

 

Uppdaterad 15.6.2018