Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt

JOO flexibel studierätt

Med flexibel studierätt eller en så kallad JOO-studierätt, avses möjligheten att ansöka om studierätt vid andra finländska högskolor, till exempel för att avlägga en biämneshelhet, fristående studiehelheter eller enskilda kurser.

Den flexibla studierätten ger dig ökade valmöjligheter:

  • genom att erbjuda dig möjligheten att inkludera lämpliga studier ur andra högskolors utbud i din examen
  • och i den dra nytta av experter och specialområden som finns vid andra högskolor

För att du ska kunna beviljas en JOO-studierätt behöver du ha en studierätt vid en finländsk högskola och vara närvaroanmäld för läsåret vid din hemhögskola. Du kan inte beviljas JOO-studierätt för ett helt läsår om du bara är närvaroanmäld för endera höst- eller vårterminen.

Studerandes åtkomst till JOOPAS-portalen upphörde 31.12.2021

JOOPAS portalen stängde 31.12.2021 enligt en nationell överenskommelse mellan högskolorna och är inte länge i bruk. Via länkarna i högerspalten hittar du instruktioner för hur du ansöker om JOO flexibel studierätt tills det nya systemet med korsstudier tas i bruk.

 

 

Uppdaterad 17.8.2022