Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande från andra högskolor

Studerandes åtkomst till JOOPAS-portalen upphörde 31.12.2021

Den 31.12.2021 upphörde åtkomsten till JOOPAS-portalen för studerande. Hela JOO-systemet kommer under våren 2022 att ersättas av ett nytt system, kallat korsstudier, som ska fungera via det egna studieplaneringsverktyget, men åtkomsten till JOOPAS-portalen upphörde enligt en nationell överenskommelse mellan högskolorna 31.12.2021.

Om du vill avlägga en kurs vid Åbo Akademi under våren 2022 ska du kontakta din egen högskolas administration för information.

Viktig information när du blivit beviljad flexibel studierätt vid Åbo Akademi:

Ifall du beviljats JOO flexibel studierätt vid Åbo Akademi och informerats om beslutet via JOO-systemet, får du inom en vecka ett e-postmeddelande med information samt en länk till denna sida.

Åbo Akademi användarnamn och lösenord

Du aktiverar ditt användarnamn och lösenord genom att logga in i Selfservice. Ditt användarnamn kan aktiveras 24h efter att du har registrerats. Närmare anvisningar för detta finns i Selfservice och här.

När du aktiverar ditt användarnamn elektroniskt via Selfservice behöver du finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertificat. Genom att aktivera användarnamnet behöver du inte besöka ICT- avdelningens servicepunkt personligen. Vid eventuella problemsituationer (eller om du inte har finländska bankkoder) kontakta direkt  ICT-service, epost: helpdesk@abo.fi, tel. 02- 215 4777 (ASA-huset, B, Fänriksgatan 3 i Åbo och Academill, B3 i Vasa).

Användarnamnet används bland annat för att:
– logga in på intranätet (för mera studierelaterad information, till exempel fakulteternas gemensamma tentamensdagar och skrivguider för de studerande)
– logga in i studieverktyget (studieplan, studieprestationer, kursanmälan med mera)

Studierättsnummer

Alla studerande vid Åbo Akademi har individuella studierättsnummer. Tidigare inskrivna studerande har också ett individuellt matrikelnummer som har inkluderats i studierättsrumret. Studierättsnumret skall alltid användas i samband med kursexamination för att studieprestationerna skall kunna registreras.

Ditt studierättsnummer ser du i studieverktyget när du klickar på prestationer eller profil. Det kan vara i formen 45217-282-2017 för äldre studierätter, eller 1801690 för nyare. Om din studierättsnummer är i det äldre formatet, behöver du använda enbart de första fem siffrorna.

Kursinformation, kursanmälan, studieprestationer, allmän tentamen

  1. Kursinformationen finns i studiehandboken och i studieverktyget (obs! Det kan ta upp till en vecka innan det aktiverade användarnamnet fungerar i studieverktyget)
  2. Kursanmälan görs från och med den 1.10.2018 i studieverktyget
  3. Information om hur du använder verktygen finns här (kräver inloggning).
  4. Anmälan till allmän tentamen görs i studieverktyget

Den som har beviljats studierätt deltar i undervisning och tentamina enligt samma regler som akademins ordinarie studerande. Till tentamen bör identitetsbevis medtas.

Uppdaterad 14.1.2022