Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande från andra högskolor

Studerande inskrivna vid en högskola, som Åbo Akademi har ett samarbetsavtal med, kan anhålla om studierätt inom ramen för samarbetsavtalet. För att ansöka om flexibel studierätt via JOO bör du fylla i ansökningsblanketten. Blanketten samt närmare information om ansökningsförfarandet hittar du på JOOPAS-sidorna.

Du hittar kursutbudet vid Åbo Akademi i studiehandboken:

http://studiehandboken.abo.fi

Kom ihåg att också uppge både kursens namn och kurskoden i din JOO-ansökan.

Viktig information när du blivit beviljad flexibel studierätt vid Åbo Akademi:

Ifall du beviljats JOO flexibel studierätt vid Åbo Akademi och informerats om beslutet via JOO-systemet, får du inom en vecka ett e-postmeddelande med information samt en länk till denna sida.

Åbo Akademi användarnamn och lösenord

Du aktiverar ditt användarnamn och lösenord genom att logga in i Selfservice. Ditt användarnamn kan aktiveras 24h efter att du har registrerats. Närmare anvisningar för detta finns i Selfservice och här.

När du aktiverar ditt användarnamn elektroniskt via Selfservice behöver du finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertificat. Genom att aktivera användarnamnet behöver du inte besöka ICT- avdelningens servicepunkt personligen. Vid eventuella problemsituationer (eller om du inte har finländska bankkoder) kontakta direkt  ICT-service, epost: helpdesk@abo.fi, tel. 02- 215 4777 (ASA-huset, B, Fänriksgatan 3 i Åbo och Academill, B3 i Vasa).

Användarnamnet används bland annat för att:
– logga in på intranätet (för mera studierelaterad information, till exempel fakulteternas gemensamma tentamensdagar och skrivguider för de studerande)
– logga in i studieverktyget (studieplan, studieprestationer, kursanmälan med mera)

Studierättsnummer

Alla studerande vid Åbo Akademi har individuella studierättsnummer. Tidigare inskrivna studerande har också ett individuellt matrikelnummer som har inkluderats i studierättsrumret. Studierättsnumret skall alltid användas i samband med kursexamination för att studieprestationerna skall kunna registreras.

Ditt studierättsnummer ser du i studieverktyget när du klickar på prestationer eller profil. Det kan vara i formen 45217-282-2017 för äldre studierätter, eller 1801690 för nyare. Om din studierättsnummer är i det äldre formatet, behöver du använda enbart de första fem siffrorna.

Kursinformation, kursanmälan, studieprestationer, allmän tentamen

  1. Kursinformationen finns i studiehandboken och i studieverktyget (obs! Det kan ta upp till en vecka innan det aktiverade användarnamnet fungerar i studieverktyget)
  2. Kursanmälan görs från och med den 1.10.2018 i studieverktyget
  3. Information om hur du använder verktygen finns här (kräver inloggning).
  4. Anmälan till allmän tentamen görs i studieverktyget

Den som har beviljats studierätt deltar i undervisning och tentamina enligt samma regler som akademins ordinarie studerande. Till tentamen bör identitetsbevis medtas.

Närvaroanmälan när du beviljats JOO-studierätt för flera än ett läsår:

Ifall du blivit beviljad studierätt för flera än ett läsår, bör du visa upp intyg över närvaroanmälan vid hemuniversitetet (kopia/fotografi av studiekort eller officiellt studieintyg) när ett nytt läsår börjar. Detta görs vid studentexpeditionen eller per e-post till studinfo@abo.fi. Ifall du har automatisk JOO-studierätt (gäller några studerande vid Åbo Universitet), överförs din läsårsanmälan automatiskt från ditt hemuniversitet, så du behöver inte skicka intyg.

Få studieprestationerna införda vid ditt hemuniversitet:

Då du avlagt kursen/kurserna och vill få studieprestationerna införda i studieregistret vid ditt hemuniversitet, skall du i första hand ta reda på vilken process som gäller vid ditt hemuniversitet. Studerande vid Åbo Universitet ska anhålla om tillgodoräkning via Puro.

Ifall du behöver ett officiellt studieutdrag, kan du få det i Åbo vid fakultetskanslierna, vid Studentexpeditionen i Gripen eller genom att begära det per e-post via studinfo@abo.fi. Studerande i Vasa beställer utdraget här.

Uppdaterad 27.1.2021