Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande från andra högskolor

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande från andra högskolor

För att du ska kunna beviljas en JOO-studierätt behöver du ha en studierätt vid en finländsk högskola och vara närvaroanmäld för läsåret vid din hemhögskola. Du kan inte beviljas JOO-studierätt för ett helt läsår om du bara är närvaroanmäld för endera höst- eller vårterminen.

Ansökningar om JOO-studierätt behandlas kontinuerligt hela läsåret, men kom ihåg att söka om JOO-studierätt i god tid innan kursen du vill gå börjar.

JOOPAS portalen stängde 31.12.2021 enligt en nationell överenskommelse mellan högskolorna och är inte länge i bruk. Nedan hittar du instruktioner för hur du ansöker om JOO flexibel studierätt tills det nya systemet med korsstudier tas i bruk.

JOO flexibel studierätt mellan ÅA och TY

Ansök om JOO-studierätt mellan TY och ÅA via den här blanketten. När du lämnat in din ansökan ska den godkännas både av TY och ÅA innan du beviljas studierätten

Om du ännu har studietid på en JOO-studierätt vid ÅA eller om du har en automatisk studierätt, kan du närvaroanmäla dig genom att vara i kontakt med studinfo@abo.fi.

JOO flexibel studierätt mellan ÅA och övriga högskolor

Ansökningar om JOO studierätt från andra högskolor till Åbo Akademi görs via pappersblankett tills vidare. Din egen hemhögsskolas administration kan hjälpa dig att göra ansökan, så var i kontakt med dem.

Viktig information när du blivit beviljad flexibel studierätt vid Åbo Akademi:

När du beviljats JOO studierätt vid Åbo Akademi får du ett automatiskt e-postmeddelande om att din studierätt beviljats. Efter att du fått detta automatiska meddelande får du inom en vecka ett e-postmeddelande från Åbo Akademis studieregister, som bekräftar att din studierätt nu är registrerad och vad du bör göra för att komma igång med studierna. Mejlet länkar tillbaka till instruktionerna på den här sidan.

Åbo Akademi användarnamn och lösenord

Du aktiverar ditt användarnamn och lösenord genom att logga in i Selfservice. Ditt användarnamn kan aktiveras 24h efter att du har registrerats. Närmare anvisningar för detta finns i Selfservice och på sidan om att aktivera användarnamn.

När du aktiverar ditt användarnamn elektroniskt via Selfservice behöver du finländska webbankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertificat. Genom att aktivera användarnamnet behöver du inte besöka ICT- avdelningens servicepunkt personligen. Vid eventuella problemsituationer (eller om du inte har finländska bankkoder) kontakta direkt  ICT-service, epost: helpdesk@abo.fi, tel. 02- 215 4777 (ASA-huset, B, Fänriksgatan 3 i Åbo och Academill, B3 i Vasa).

Användarnamnet används bland annat för att:
– logga in på intranätet (för mera studierelaterad information, till exempel fakulteternas gemensamma tentamensdagar och skrivguider för de studerande)
– logga in i studieverktyget (studieplan, studieprestationer, kursanmälan med mera)

Studierättsnummer

Alla studerande vid Åbo Akademi har individuella studierättsnummer. Tidigare inskrivna studerande har också ett individuellt matrikelnummer som har inkluderats i studierättsrumret. Studierättsnumret skall alltid användas i samband med kursexamination för att studieprestationerna skall kunna registreras.

Ditt studierättsnummer ser du i studieverktyget när du klickar på prestationer eller profil. Det kan vara i formen 45217-282-2017 för äldre studierätter, eller 1801690 för nyare. Om din studierättsnummer är i det äldre formatet, behöver du använda enbart de första fem siffrorna.

Kursinformation, kursanmälan, studieprestationer, allmän tentamen

  1. Kursinformationen finns i studiehandboken och i studieverktyget (obs! Det kan ta upp till en vecka innan det aktiverade användarnamnet fungerar i studieverktyget)
  2. Kursanmälan görs i studieverktyget
  3. Information om hur du använder verktygen finns här (kräver inloggning).
  4. Anmälan till allmän tentamen görs i studieverktyget

Den som har beviljats studierätt deltar i undervisning och tentamina enligt samma regler som akademins ordinarie studerande. Till tentamen bör identitetsbevis medtas.

JOO-studerande vid ÅA har tillgång till samma biblioteksresurser som examensstuderande vid ÅA.

Så här får du studieprestationerna registrerade vid ditt hemuniversitet:

Efter att du gått kurser vid Åbo Akademi kan du överföra studiepoängen till ditt hemuniversitet. Kolla med ditt hemuniversitet hur processen ser ut för dig. Studerande vid Turun Yliopisto följer instruktionerna som hittas på TY:s intranät.

Behöver du ett officiellt protokoll från Åbo Akademi kan du få det från fakultetskansliet, studentexpeditionen i Gripen eller genom att beställa dem via e-post från studinfo@abo.fi.

Uppdaterad 5.10.2022