Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande vid Åbo Akademi

Vem kan ansöka?
Studerande för grundexamen eller postgradual examen vid Åbo Akademi kan ansöka om flexibel studierätt. Även utbytesstuderande i Åbo kan anhålla om JOO-studierätt, dock enbart vid Åbo Universitet. Utbytesstuderande i Vasa kan avlägga t.ex. språkstudier inom Vasa högskolekonsortiums LinguaVaasa. Den studerande ska vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om JOO-studierätt och för att efter att ha beviljats denna rätt bedriva JOO-studier (antingen en del eller alla studier som ska avläggas under läsåret) vid en annan högskola.

Hur ansöker jag?
Om du önskar avlägga en biämneshelhet, fristående studiehelheter eller enskilda kurser, ansöker du om om flexibel studierätt via JOO och fyller i ansökningsblanketten. Principen är att ditt hemuniversitet först måste förorda din ansökan, iom att hemuniversitetet faktureras för de studier som du avlägger vid ett annat högskolor. Om din fakultet förordar din JOO-ansökan, så kan den gå vidare till måluniversitetet där den behandlas och där du beviljas – eller inte beviljas – studierätt. Blanketten samt närmare information om ansökningsförfarandet hittar du på JOOPAS-webbsidorna. Du meddelas kontinuerligt per e-post om statusen på din ansökan.

OBS! Novia Vasa har gått med i JOOPAS, så även för deras kurser ska du använda JOOPAS-webbsidorna.

Från och med 12 april 2019 är åtkomsten till JOOPAS-systemet begränsad till Finland. Ifall du befinner dig utomlands och har frågor gällande JOO-studierätt, kontakta studieregister@abo.fi.

Specialarrangemang:
Från och med läsåret 2017-2018 får alla studerande vid vissa utbildningar automatiskt JOO flexibel studierätt för de kurser som finns i studiehandboken vid Åbo Universitet inom de studerandes huvudämne och som ingår i de studerandes studieplan. Detta gäller följande utbildningar:
– Biomedical Imaging
– IT:s alla utbildningar
– Geologi
– Fysik

Joo-avtal och kostnader:
Hemuniversitetet betalar i regel 50 €/sp till det universitet där studiepoängen avläggs, men Åbo Akademi har tilläggsavtal med vissa högskolor så att studerande i dessa fall avgiftsfritt kan avlägga studier vid andra högskolor. I bägge fallen krävs att en JOO-ansökan lämnats in och godkänts.

Anvisningar för tillgodoräkning (kräver inloggning): Tillgodoräkning på intranätet

Uppdaterad 4.10.2021