Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande vid Åbo Akademi

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande vid Åbo Akademi

För att du ska kunna beviljas en JOO-studierätt behöver du ha en studierätt vid en finländsk högskola och vara närvaroanmäld för läsåret vid din hemhögskola. Du kan inte beviljas JOO-studierätt för ett helt läsår om du bara är närvaroanmäld för endera höst- eller vårterminen.

JOOPAS portalen stängde 31.12.2021 enligt en nationell överenskommelse mellan högskolorna och är inte länge i bruk. Nedan hittar du instruktioner för hur du ansöker om JOO flexibel studierätt tills det nya systemet med korsstudier tas i bruk.

JOO flexibel studierätt mellan ÅA och TY

Ansök om JOO-studierätt mellan ÅA och TY via den här blanketten. När du lämnat in din ansökan ska den godkännas både av TY och ÅA innan du beviljas studierätten. Läs mer om processen på intranätet.

JOO flexibel studierätt mellan ÅA och andra högskolor

Ansökningar om JOO studierätt från Åbo Akademi till andra högskolor görs via pappersblankett tills vidare. Du hittar blanketten och instruktioner för hur du gör ansökan på intranätet.

Uppdaterad 5.10.2022