Skriv här det du söker efter!

JOO flexibel studierätt – instruktioner för studerande vid Åbo Akademi

Studerandes åtkomst till JOOPAS-portalen upphörde 31.12.2021

Den 31.12.2021 upphörde åtkomsten till JOOPAS-portalen för studerande. Hela JOO-systemet kommer under våren 2022 att ersättas av ett nytt system, kallat korsstudier, som ska fungera via det egna studieplaneringsverktyget, men åtkomsten till JOOPAS-portalen upphörde enligt en nationell överenskommelse mellan högskolorna31.12.2021.

Under våren 2022 innan modulen för korsstudier lanseras i Peppi kommer mera information om hur den fungerar.

Om du behöver avlägga en kurs hos en annan högskola under våren 2022 vänligen kontakta ditt fakultetskansli för instruktioner.

Uppdaterad 14.1.2022