Skriv här det du söker efter!

Studera flexibelt

Studera flexibelt

Flexibla studiemöjligheter för examensstuderande

Som studerande vid Åbo Akademi har du möjligheter till en hel del flexibilitet i dina studier, bland annat med hjälp av följande:

  • åka på utbyte
  • göra en praktikperiod inom din examen
  • avlägga studier vid andra finländska högskolor (JOO flexibel studierätt)
  • avlägga virtuella studier
  • utnyttja e-tentamensmöjligheter
Flexibla studiemöjligheter för övriga

Vid Åbo Akademi kan man också bedriva studier utan att ha rätt att avlägga examen. Istället för att söka till Åbo Akademi för att avlägga en examen, går det att avlägga enskilda kurser eller kurshelheter till exempel som studerande vid Öppna Universitetet eller som extra studerande. Studerande vid andra högskolor i Finland kan anhålla om JOO flexibel studierätt för enskilda kurser vid Åbo Akademi

 

Uppdaterad 7.7.2022