Skriv här det du söker efter!

Finansiera ditt utbyte

Finansiera ditt utbyte

Alla som beviljas utbytesplats via Åbo Akademi blir bevljade ett stipendium; såvida de ansöker om det i SoleGrant (via SoleMove).

Om du åker till Asien, Australien, Amerika eller Afrika får du 1800 euro per termin.

Om du åker till Norden, får du 200 euro/månad samt resestipendium på 330 euro (660 till Island och Färöarna).

Europa delas in i två olika kategorier;

Kategori 1: 540 euro/månad: Danmark, Island, Irland, Luxemburg, Sverige, Liechtenstein och Norge

Kateogri 2: 490 euro/ månad:  Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, FYR Macedonia, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spainien, Turkiet, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Se nedan för instruktioner hur ansöka om stipendiet.

 

Andra externa stipendietips

Dessutom finns Svenska studiefonden (studiefonden.fi) som alla kan ansöka om stipendier från.

Om du åker till USA, rekommenderar vi att även söka från Fulbright Finland (https://www.fulbright.fi/grant-programs-us) samt Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto (http://samsuomi.fi/apurahat/)

 

Kom också ihåg Åbo Akademis stipendier för studerande samt http://www.fyrk.fi !

Uppdaterad 18.1.2023