Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Andra omgången av uppskattat Talent Boost-initiativ avslutas vid Åbo Akademi

Under hösten 2023 och början av 2024 har en handfull studenter fått bekanta sig med den finländska arbetsmarknaden i Talent Boost-initiativet Job shadowing day.

Job shadowing, eller arbetsskuggning, är ett projekt inom ramen för Talent Boost, ett initiativ som lanserats av Undervisnings- och kulturministeriet samt Arbets- och näringsministeriet. Huvudmålet med Talent Boost är att stödja internationella talanger i Finland.

Arbetsskuggning är en typ av utbildning på arbetsplatsen där en intresserad internationell student har möjlighet att följa med och observera en eller flera anställda under arbetsdagen. Det normala förfarandet för liknande typer av program är att intresserade studenter matchas med ett företag eller en organisation från en befintlig pool av deltagande företag och organisationer.

‒ Vi valde ett annorlunda tillvägagångssätt för att ge studenterna möjlighet att få ut så mycket som möjligt av dagen. Vi valde den bästa möjliga organisationen för varje student baserat på deras bakgrund och masterstudier, och framför allt deras egna önskemål, säger Pekka Tenhonen, planerare vid Centret för livslångt lärande.

Istället för att ha en pool av företag och organisationer som har gått med på att delta i programmet, försöker teamet på Talent Boost hitta den organisation som är den perfekta matchningen för var och en av de deltagande studenterna, förklarar Tenhonen.

Under den första omgången av projektet valdes sex av 50 sökande ut för en dags arbetsskuggning. Den här gången valdes åtta av 91 ut.

‒ Vi siktar högt och försöker hitta de bästa möjliga organisationerna i Finland som är en perfekt matchning för den sökande, säger Tenhonen.

Skräddarsydda erfarenheter

Porträttbild av blond kvinna i vit skjorta.
Simone Kneiffel.

Simone Kneiffel är en av deltagarna, hon arbetsskuggade på Business Turku i december. Simone säger att hennes dag var berikande, och hon hade möjlighet att skugga och lära sig av flera olika personer inom organisationen.

‒ Det som särskilt imponerade på mig var personalens öppna och vänliga sätt. Alla var mycket vänliga. Till och med några personer utanför marknadsavdelningen var intresserade av att prata med mig. Jag kunde knyta en del kontakter, men också ställa frågor om den finska arbetsmarknaden och vad de skulle rekommendera mig som utlänning. Dagen på Business Turku breddade min kunskap om det finska sättet att arbeta och ökade mitt intresse för den finska arbetsmarknaden, säger hon.

Mukhtaram Miles tillbringade sin arbetsskuggningsdag på Cadmatic där hon fick bekanta sig med företagets utvecklare och testare. Hon märkte också att genom att vara med de anställda hela dagen, både under arbetet och under rasterna, kunde hon få en ganska bra bild av arbetskulturen på företaget.

‒ När jag lämnade kontoret förstod jag att jag hade många saker att fundera över och noga analysera vad jag skulle vilja göra i min karriär. En av utvecklarna ställde så många frågor om vad jag gillar på fältet att det fick mig att tänka mer och utforska mer, säger Tara.

Blond kvinna i glasögon och ljusa klädder och en mörkhårig kvinna i mörka kläder framför en skylt.
Mukhtaram Miles (t.h) tillsammans med Cadmatics talent manager Irene Paju.

Både Miles och Kneiffel nämner den viktiga roll som arbetsgivarna själva kan spela i utmaningen att attrahera och hjälpa internationella talanger i Finland. Både Business Turku och Cadmatic kunde ge dem värdefull information om arbetskulturen i Finland och vad arbetsgivare kan leta efter när de anställer. Som Miles nämnde hade de människor hon träffade på Cadmatic också många frågor till henne, vilket fick henne att lära sig och utforska mer själv.

‒ Återkopplingen från företagen har också varit positiv. Företag och organisationer har också fått nya insikter från studenter som kommer från andra delar av världen med olika världsbilder. Dessa insikter kan vara värdefulla för företag och organisationer, förklarar Tenhonen.

‒ Under våren kommer vi att utvärdera och utveckla konceptet innan vi ordnar nästa omgång på hösten. Vi strävar efter att erbjuda fler studenter möjligheten att delta, avslutar Tenhonen.