Skriv här det du söker efter!

Poäng för antagning

Poäng för antagning

Inom gemensam antagning till universitetens kandidatnivå finns två huvudsakliga sätt att bli antagen på: Genom studentexamensbetyget (eller IB-, EB-, RP-, eller DIA-examen), eller genom urvalsprov. Frågan ”vilka poäng behöver jag för att komma in” är vanlig, men svaret är inte helt enkelt. Det som ofta talas om som ”poänggränser” är inga egentliga gränser, utan anger enbart de poäng den som blev antagen med lägst poäng hade. Den fasta gränsen är hur många platser som finns att söka.

Det här innebär att de minsta poäng med vilka någon blev antagen varierar från år till år och beror på ett flertal faktorer. Den största rollen spelar fördelningen bland sökande: ett litet antal sökande med höga poäng innebär högre minimipoäng än ett stort antal sökande med lägre poäng. Därtill säger minimipoängen inget om genomsnittet, utan bara om den som hade lägst poäng.

Antagning på basis av betyg eller urvalsprov 2021

År 2021 var det andra året med den nya antagningsreformen genom vilken sökande antingen antogs på basis av studentexamen (eller därmed jämförbara) resultat, eller på basis av urvalsprov. Enbart 2020 års poäng är därför jämförbara, då både skalan och sättet att bli antagen på förändrades då.

Information om tabellerna

För varje ansökningsmål anges per rad de olika antagningsköerna genom vilka sökande kunnat bli antagna. För varje kö anges de lägsta och högsta poäng med vilka en sökande blivit antagen. Inom parentes anges poängen för 2020. Ett streck, – , anger att ingen blivit antagen via kön det året.

I den andra gemensamma antagningen har sökande kunnat bli antagna genom betyg (finländsk studentexamen eller EB-, IB-, RP- eller DIA-examen), eller genom att delta i urvalsprov. Skilda köer för förstagångssökande finns då de har en skild kvot och sökande blivit antagna genom den. Köerna märkta med ”alla” är de köer alla kan bli antagna genom, d.v.s. även förstagångssökande ingår där.

Betygsantagningens poäng varierar mellan ansökningsmål. En förteckning över de olika ansökningsmålens poängsättning finns på Utbildningsstyrelsens wiki-sida Poängsättning i betygsurval.

Urvalsprovens poängsättning kan variera från år till år och beror på vilket urvalsprov utbildningen deltagit i. Vid Åbo Akademi finns ett flertal utbildningar som deltar i nationella urvalsprovssamarbeten, men också några interna, och de flesta ansökningsmål hör till Åbo Akademis gemensamma urvalsprov. Notera att särskilt Åbo Akademis gemensamma urvalsprov bestod år 2020 av två steg som båda var värda maximalt 180 poäng, så poängen för 2020 är för de utbildningar som deltog där det dubbla mot i år.

I ansökningsmålets namn anges också inom parentes hur många år utbildningen är. 3+2 innebär antagning till kandidatnivån med fortsättning till magisternivån, medan 3 innebär enbart antagning till kandidatnivån och 2 innebär enbart antagning till magisternivån.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Engelska språket och litteraturen (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 89,3 (82,7) 138,2 (97)
Betyg, förstagångssökande – (96,3) – (120,7)
Urvalsprov, alla 36 (71) 55 (87)

 

Finska språket (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 43,1 (65,1) 132,6 (65,1)
Betyg, förstagångssökande – (56,8) – (125,4)

 

Franska språket och litteraturen (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 71,4 (75,8) 130,4 (98,3)
Betyg, förstagångssökande – (70,4) – (123,8)

 

Kultur, historia och filosofi (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 87,9 (52,8) 129,4 (144,7)
Betyg, förstagångssökande 91,6 (66,5) 133 (131,5)
Urvalsprov, alla 65,6 (168,04) 122,16 (196,52)
Urvalsprov, förstagångssökande 83,68 (135,78) 141,86 (217,53)

 

Logopedi (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 105,5 (102,9) 132,3 (111,9)
Betyg, förstagångssökande – (106,2) – (125)
Urvalsprov, alla 113,78 (200,12) 118,32 (258,92)

 

Psykologi (3+2½) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla (till lämplighetsbedömning) 126,1 (-) 152,7 (-)
Urvalsprov, alla (till lämplighetsbedömning) 107,094 (-) 161,34 (-)
Lämplighetsbedömning, rangordning (fallande) 11 (10) 31 (31)

 

Ryska språket och litteraturen (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 62,8 (60,3) 113,3 (86,9)
Urvalsprov, alla 52 (50) 52 (50)

 

Svenska språket (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 92,4 (67,1) 136,9 (101,6)
Betyg, förstagångssökande – (57,4) – (115)
Urvalsprov, alla 48,38 (42) 78,93 (42)

 

Teologi (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 29,6 (51,5) 109 (107,6)
Betyg, förstagångssökande 43 (27,1) 125,5 (81,5)
Urvalsprov, alla 29,51 (113,66) 73,78 (182,65)
Urvalsprov, förstagångssökande 64,63 (-) 73,78 (-)

 

Tyska språket och litteraturen (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 60,1 (108,4) 121,8 (108,4)
Betyg, förstagångssökande – (66,3) – (115,3)
Urvalsprov, alla – (46,5) – (46,5)

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Biovetenskaper (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 105,4 (98) 144,8 (147,2)
Betyg, förstagångssökande 115,6 (110,2) 150,8 (155,2)
Urvalsprov, alla 87,36 (152,11) 119,61 (196,43)
Urvalsprov, förstagångssökande 90,71 (173,5) 130,06 (241,21)

 

Farmaci (farmaceut) (3) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 88,7 (85,3) 121,3 (145,2)
Betyg, förstagångssökande 88,7 (86,4) 136,4 (177,4)
Urvalsprov, alla 2,75 (11) 6 (22,25)
Urvalsprov, förstagångssökande 2,75 (12,25) 9,25 (12,25)

 

Farmaci (farmaceut och provisor) (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla 10,5 (-) 11,5 (-)
Betyg, alla 149,5 (-) 163,9 (-)

 

Farmaci (provisor) (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla 7,75 (-) 14 (-)

 

Informationsteknologi: Datateknik (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov 16,5 (10) 22,5 (15)
Betyg 41,8 (30,7) 87,6 (99,6)

 

Informationsteknologi: Datavetenskap (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla 32,5 (13) 47,7 (34)
Urvalsprov, förstagångssökande 34,3 (19) 45,4 (35)
Betyg, alla 78,7 (64,9) 105,8 (111,3)
Betyg, förstagångssökande 76,3 (69,5) 105,4 (111,3)

 

Kemi- och processteknik (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla 10,5 (8) 24 (13)
Betyg, alla 36,1 (30,7) 99,5 (92,9)

 

Naturvetenskaper (geologi) (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 63,7 (60,1) 98,2 (64,7)
Betyg, förstagångssökande – (67,6) – (85,4)
Urvalsprov, alla 50,9 (99,94) 67,86 (145,54)

 

Naturvetenskaper (matematik, fysik, kemi) (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 25,1 (71,8) 127,2 (122,7)
Betyg, förstagångssökande 75,8 (72,1) 127,2 (129,3)
Urvalsprov, förstagångssökande – (76,75) – (76,75)

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Hälsovetenskaper (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 67,1 (34,4) 131,1 (125,9)
Betyg, förstagångssökande 71,7 (56,9) 116,3 (125,9)
Urvalsprov, alla 40,67 (51,46) 94,35 (68,27)
Urvalsprov, förstagångssökande 42,56 (92,29) 73,39 (125,67)

 

Klasslärare (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla sökande (till lämplighetsbedömning) 20,01 (30,86) 84 (82,54)
Urvalsprov, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 20,34 (31,3) 65,84 (74,49)
Betyg, alla sökande (till lämplighetsbedömning 57,1 (24,1) 105,3 (114,7)
Betyg, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 57,1 (49,2) 105,3 (114,7)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, alla sökande 108,01 (55,86) 155,51 (105,5)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 97,34 (69,14) 159,84 (103,57)
Betyg + lämplighetsbedömning, alla sökande 136,7 (-) 171 (-)
Betyg + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 145,9 (-) 196 (-)

 

Klasslärare med inriktning språkbad (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla sökande (till lämplighetsbedömning) 22,35 (33,25) 84 (83,48)
Urvalsprov, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 22,35 (33,25) 72,5 (83,48)
Betyg, alla sökande (till lämplighetsbedömning 57,1 (25,9) 93,8 (95,2)
Betyg, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 57,1 (26,4) 93,8 (95,2)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, alla sökande 136,52 (54,57) 140,84 (103,14)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 108,68 (50,14) 151 (95,36)
Betyg + lämplighetsbedömning, alla sökande 156,3 (-) 178,3 (-)
Betyg + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 130,4 (-) 153,3 (-)

 

Lärar inom småbarnspedagogik (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla sökande (till lämplighetsbedömning) 21,84 (30,53) 82 (74,49)
Urvalsprov, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 22,52 (30,53) 82 (74,49)
Betyg, alla sökande (till lämplighetsbedömning 57 (14,9) 93,3 (103,5)
Betyg, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 57 (21,5) 93,3 (103,5)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, alla sökande 120,51 (50,93) 161,51 (88,14)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 93,5 (44,43) 153,18 (94,57)
Betyg + lämplighetsbedömning, alla sökande 155 (-) 155 (-)
Betyg + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 143,4 (-) 160,6 (-)

 

Lärare inom småbarnspedagogik med inriktning språkbad (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla sökande (till lämplighetsbedömning) 20 (31) 72,5 (80,49)
Urvalsprov, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 20 (33,25) 72,5 (66,7)
Betyg, alla sökande (till lämplighetsbedömning 59,6 (26,4) 85 (91,5)
Betyg, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 59,6 (26,4) 85 (81,1)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, alla sökande 118,34 (67,07) 118,34 (83,71)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 112,84 (45,29) 137,02 (52,64)
Betyg + lämplighetsbedömning, alla sökande 175,3 (-) 175,3 (-)
Betyg + lämplighetsbedömning, förstagångssökande – (-) – (-)

 

Lärare inom småbarnspedagogik (1000+: flerformsutbildning) (3) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Poäng 81 (-) 104 (-)

 

Magisterprogram i hälsovetenskaper (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Poäng 46,64 (37,04) 66,24 (67)

 

Magisterprogram i pedagogik (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Lämplighetsbedömning (helhet) – (23) – (42,62)
Pedagogik, allmän inriktning 31,29 (-) 37,75 (-)
Pedagogik, lärarinriktning 22 (-) 41,15 (-)
Småbarnspedagogik 32,24 (-) 41,29 (-)
Specialpedagogik 34,34 (-) 41,69 (-)
Vuxenpedagogik 30,94 (-) 30,94 (-)

 

Magisterprogram i socialvetenskaper (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Socialpolitik 35,36 (33,44) 47,6 (47,04)
Utvecklingspsykologi 39,32 (32,52) 43,76 (38,72)

 

Pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 58,6 (25,9) 85,8 (88,4)
Betyg, förstagångssökande 58,9 (25,1) 105,3 (66,4)
Urvalsprov, alla 59,5 (57,71) 77,5 (57,71)
Urvalsprov, förstagångssökande 23,18 (35,57) 36,84 (35,57)

 

Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 63,9 (54) 86,4 (80)
Urvalsprov, alla 24,85 (-) 61,84 (-)

 

Socialvetenskaper (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla, krav modersmål C – (78,2) – (132,2)
Betyg, alla 85,6 (69,4) 117,5 (132,2)
Betyg, förstagångssökande 98,7 (-) 124,1 (-)
Betyg, förstagångssökande, krav modersmål C – (86,2) – (132,2)
Urvalsprov, alla 80,96 (122,74) 85,06 (234)
Urvalsprov, förstagångssökande 85,62 (-) 103,61 (-)

 

Speciallärare (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Urvalsprov, alla sökande (till lämplighetsbedömning) 24,18 (30,53) 84 (82,54)
Urvalsprov, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 26,17 (34,48) 57,84 (65,13)
Betyg, alla sökande (till lämplighetsbedömning 63,5 (43,2) 104,4 (104,1)
Betyg, förstagångssökande (till lämplighetsbedömning) 67,2 (59,9) 104,4 (104,1)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, alla sökande 129,34 (40,86) 137,84 (117)
Urvalsprov + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 120,17 (54,71) 134,51 (94,07)
Betyg + lämplighetsbedömning, alla sökande 159,7 (-) 191,1 (-)
Betyg + lämplighetsbedömning, förstagångssökande 162,7 (-) 191,1 (-)

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi

Ekonomi (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg 88,5 (87,6) 127,4 (125,5)
Betyg, förstagångssökande med tröskelkrav – (93,2) – (125,5)
Betyg, förstagångssökande utan tröskelkrav – (92,1) – (125,5)
Betyg, alla – (87,6) – (125,5)
Urvalsprov, alla 9,37 (5,94) 17,41 (8,94)
Urvalsprov, förstagångssökande 12,47 (6,96) 23,96 (14,49)

 

Magisterprogram i företagsekonomi (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Informationssystem 10 (1) 11 (1)
Internationell företagsverksamhet 10,75 (11) 16 (16)
Ledarskap, strategi och organisation 9 (8) 12,5 (16)
Redovisning och styrning 11 (10) 14 (13)

 

Magisterprogram i samhällsanalys (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Nationalekonomi 30 (3) 40 (7)
Sociologi 20 (2) 40 (6)

 

Magisterprogram i statskunskap (Vasa) (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Medier och kommunikation 44 (-) 84 (-)

 

Magisterprogram i statskunskap (Åbo) (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Offentligt ledarskap 24 (60) 69 (100)
Statskunskap 25 (1) 90 (1)

 

Magisterprogram i utrikeshandel och kommersiell juridik (2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Poäng 25 (40,5) 185 (170)

 

Rättsnotarie (3) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 134,8 (130,8) 145,1 (146,7)
Betyg, förstagångssökande 124,7 (115,4) 131,2 (131,1)
Urvalsprov, alla 122,13 (224,26) 135,46 (258,03)
Urvalsprov, förstagångssökande 111,49 (221,64) 132,12 (224,65)

 

Samhällsvetenskaper, Vasa (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 79,5 (-) 124,2 (-)
Betyg, alla, modersmål C – (85,5) – (121,5)
Betyg, alla, utan krav – (76,9) – (85)
Urvalsprov, alla 73,11 (139,16) 106,72 (219,03)

 

Samhällsvetenskaper, Åbo (3+2) Antagen med lägst poäng Antagen med högst poäng
Betyg, alla 83,6 (-) 133,4 (-)
Betyg, förstagångssökande 91,9 (-) 135,5 (-)
Betyg, alla, modersmål C – (98,7) – (146,3)
Betyg, alla, utan krav – (86,3) – (146,3)
Betyg, förstagångssökande, modersmål C – (96,3) – (146,3)
Betyg, förstagångssökande, utan krav – (89,2) – (146,3)
Urvalsprov, alla 77,53 (157,16) 114,99 (177,03)
Urvalsprov, förstagångssökande 77,62 (164,64) 114,99 (197,28)

 

 

Uppdaterad 7.3.2022