Skriv här det du söker efter!

Poäng för antagning

Poäng för antagning

Inom gemensam antagning till högskolorna finns två huvudsakliga sätt att bli antagen på: Genom studentexamensbetyget (eller IB-, EB-, RP-, eller DIA-examen), eller genom urvalsprov. Frågan ”vilka poäng behöver jag för att komma in” är vanlig, men svaret är inte helt enkelt. Det som ofta talas om som ”poänggränser” är inga egentliga gränser, utan anger enbart de poäng den som blev antagen med lägst poäng hade.

Det här innebär att de minsta poäng med vilka någon blev antagen varierar från år till år och beror på ett flertal faktorer. Den största rollen spelar fördelningen bland sökande: ett litet antal sökande med höga poäng innebär högre minimipoäng än ett stort antal sökande med lägre poäng. Därtill säger minimipoängen inget om genomsnittet, utan bara om den som hade lägst poäng.

Betygsantagning 2020

Inom betygsantagningen ges alltså poäng för studentexamen, EB-, IB-, RP- och DIA-examen i enlighet med poängtabellen på Studieinfo.

Betygsantagningen har två huvudsakliga ”köer” inom vilka sökande konkurrerar med andra sökande om platser. Den ena kön är förstagångssökande, där enbart de sökande som har förstagångsstatus ingår. Den andra kön är ”alla”, i vilken både förstagångssökande och övriga ingår.

År 2020 var det första året med den nya antagningsreformen genom vilken sökande antingen antogs på basis av studentexamen (eller därmed jämförbara) resultat, eller på basis av urvalsprov. Tidigare års poäng är därför inte jämförbara, då både skalan och sättet att bli antagen på förändrades.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Nybörjarplatser Lägsta poäng, förstagångssökande Lägsta poäng, alla Maxpoäng
Engelska språket och litteraturen 23 96,3 82,7 159,7
Finska språket 7 56,8 65,1 159,7
Franska språket och litteraturen 6 70,4 75,8 159,7
Kultur, historia och filosofi 69 66,5 52,8 154
Logopedi 17 106,2 102,9 148,8
Psykologi 20 1) 1) 157,9
Ryska språket och litteraturen 5 2) 60,3 154
Svenska språket 16 57,4 67,1 154
Teologi 22 27,1 51,5 159,7
Tyska språket och litteraturen 7 66,3 108,4 159,7

1) Till utbildningslinjen för psykologi antas sökande via lämplighetsbedömning. Kallelse till lämplighetsbedömning sker utgående från studentexamens- och urvalsprovsresultat, men siffrorna för 2020 publiceras inte.

2) Alla sökande antogs genom kön för alla.

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik Nybörjarplatser totalt Lägsta poäng, förstagångssökande Lägsta poäng, alla Maxpoäng
Biovetenskaper 45 110,2 98 166,7
Farmaci 30 86,4 85,3 190,2
Datavetenskap 30 69,5 64,9 132,7
Datateknik 40 3) 30,7 105
Kemi- och processteknik 50 3) 30,7 105
Naturvetenskaper (fysik, kemi, matematik) 30 72,1 71,8 132,7
Naturvetenskaper (geologi) 10 67,6 60,1 132,7

3) Alla sökande antogs genom kön för alla.

 

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Nybörjarplatser totalt Lägsta poäng, förstagångssökande Lägsta poäng, alla Maxpoäng
Hälsovetenskaper 30 56,9 34,4 158/154
Klasslärare 70 4) 49,2 4) 24,1 123,9
Lärare inom småbarnspedagogik 60 4) 21,5 4) 14,9 123,9
Pedagogiskt ledarskap och utveckingsarbete 20 25,1 25,9 123,9
Slöjdvetenskap och hushållsvetenskap 20 5) 6) 44,2 123,9
Socialvetenskaper 25 86,2 69,4 157,9
Speciallärare 30 4) 59,9 4) 43,2 123,9
Språkbad: klasslärare 20 4) 26,4 4) 33,25 123,9
Språkbad: lärare inom småbarnspedagogik 20 4) 26,4 4) 26,4 123,9

4) Till dessa utbildningar antas sökande på basis av lämplighetsbedömning. Siffrorna anger de lägsta poäng med vilka en sökande kallades till lämplighetsbedömning, oaktat huruvida sökanden blev antagen.

5) Alla sökande antogs genom kön för alla

6) Till slöjdvetenskap och hushållsvetenskap krävdes även att sökande lämnade in en förhandsuppgift.

 

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi Nybörjarplatser totalt Lägsta poäng, förstagångssökande Lägsta poäng, alla Maxpoäng
Ekonomi 99 92,1 87,6 154
Rättsnotarie 25 115,4 130,8 154
Samhällsvetenskaper (Åbo) 79 89,2 86,3 157,9
Samhällsvetenskaper (Vasa) 18 7) 76,9 157,9

7) Alla sökande antogs genom kön för alla.

 

 

Uppdaterad 23.2.2021