Skriv här det du söker efter!

Poäng för antagning

Poäng för antagning

Inom gemensam antagning till universitetens kandidatnivå finns två huvudsakliga sätt att bli antagen på: Genom studentexamensbetyget (eller IB-, EB- eller RP-/DIA-examen), eller genom urvalsprov. Frågan ”vilka poäng behöver jag för att komma in” är vanlig, men svaret är inte helt enkelt. Det som ofta talas om som ”poänggränser” är inga egentliga gränser, utan anger enbart de poäng den som blev antagen med lägst poäng hade. Den fasta gränsen är hur många platser som finns att söka.

Det här innebär att de minsta poäng med vilka någon blev antagen varierar från år till år och beror på ett flertal faktorer. Den största rollen spelar fördelningen bland sökande: ett litet antal sökande med höga poäng innebär högre minimipoäng än ett stort antal sökande med lägre poäng. Därtill säger minimipoängen inget om genomsnittet, utan bara om den som hade lägst poäng.

Information om tabellerna

För varje ansökningsmål anges per rad de olika antagningsköerna genom vilka sökande kunnat bli antagna. För varje kö anges de lägsta poäng med vilka en sökande blivit antagen.

I den andra gemensamma antagningen har sökande kunnat bli antagna genom betyg (finländsk studentexamen eller EB-, IB-, RP- eller DIA-examen), eller genom att delta i urvalsprov. Skilda köer för förstagångssökande finns då de har en skild kvot och sökande blivit antagna genom den. Köerna märkta med ”alla” är de köer alla kan bli antagna genom, d.v.s. även förstagångssökande ingår där.

Betygsantagningens poäng varierar mellan ansökningsmål. En förteckning över de olika ansökningsmålens poängsättning finns på sidan Yliopistovalinnat.fi.

Urvalsprovens poängsättning kan variera från år till år och beror på vilket urvalsprov utbildningen deltagit i. Vid Åbo Akademi finns ett flertal utbildningar som deltar i nationella urvalsprovssamarbeten, men också några interna, och de flesta ansökningsmål hör till Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

 

Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 89,3 94 76,9
Urvalsprovskö, alla 36 30 97,77

Finska språket, utbildningsprogrammet i språk

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 43,1 42,1 41,2
Urvalsprovskö, alla 1,17

Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 71,4 39,7 83
Urvalsprovskö, alla 30,65 70,8

Ryska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 62,8 62 128,4
Urvalsprovskö, alla 52 4,64 17,73

Svenska språket, utbildningsprogrammet i språk

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 92,4 69 50
Urvalsprovskö, alla 48,38 25,92 47,44

Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 60,1 59,4 80,5
Urvalsprovskö, alla 38,15

Utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 87,9 83,5 77,8
Betygskö, förstagångssökande 91,6 57,5 84,7
Urvalsprovskö, alla 65,6 25,28 46,53
Urvalsprovskö, förstagångssökande 83,68 39,41 55,13

Utbildningsprogrammet i logopedi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 105,5 102,9 102,6
Urvalsprovskö, alla 113,78 63,03 80,48

Utbildningsprogrammet i psykologi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Lämplighetsbedömningskö 11 16 18

Utbildningsprogrammet i teologi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 29,6 34,8 30,1
Betygskö, förstagångssökande 43 63,7 32,7
Urvalsprovskö, alla 29,51 97,89 48,11
Urvalsprovskö, förstagångssökande 64,63 35,29 1,16

Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 41,8 47 47
Betygskö, förstagångssökande 63,2 52,5
Urvalsprovskö, alla 16,5 10,5
Urvalsprovskö, förstagångssökande 13 12,5

Datavetenskap, utbildningsprogrammet i informationsteknologi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 78,7 77,8 81,2
Betygskö, förstagångssökande 76,3 75,5 86,3
Urvalsprovskö, alla 32,5 15 42
Urvalsprovskö, förstagångssökande 34,3 16,8 41,9

Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 25,1 33,8 55,6
Betygskö, förstagångssökande 75,8 43,6 58,2
Urvalsprovskö, alla  – 24,31 30,58
Urvalsprovskö, förstagångssökande  – 40,51 43,88

Geologi, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 63,7 72,9 67,6
Urvalsprovskö, alla 50,9 49,82 56,28

Kandidatprogrammet i farmaci

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 88,7 90,9 94,7
Betygskö, förstagångssökande 88,7 85,6 96,9
Urvalsprovskö, alla 2,75 6,5 9,25
Urvalsprovskö, förstagångssökande 2,75 2 2,5

Utbildningsprogrammet i farmaci

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 149,5 149,4 132,5
Urvalsprovskö, alla 10,5 20,25 14

Utbildningsprogrammet i biovetenskaper

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 105,4 111,6 109,1
Betygskö, förstagångssökande 115,6 120,6 114,7
Urvalsprovskö, alla 87,36 67,13 86,34
Urvalsprovskö, förstagångssökande 90,71 72,08 89,11

Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 36,1 42,9 30,6
Betygskö, förstagångssökande  – 31,9 30,7
Urvalsprovskö, alla 10,5 8,5  –

Hushållsvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 63,9 50,1 50,2
Urvalsprovskö, alla 24,85 29 25,11

Slöjdvetenskap: Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 63,9 50,1 45,7

Utbildningsprogrammet för klasslärare (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Totalpoängskö1, alla 136,7  –  –
Totalpoängskö1, förstagångssökande 145,9  –  –
Provpoängskö2, alla 108,01
Provpoängskö2, förstagångssökande 97,34
Lämplighetsbedömningskö, alla 54 62
Lämplighetsbedömningskö, förstagångssökande 70 67

1 Totalpoängskön räknade med betygspoäng + lämplighetsbedömning.

2 Provpoängskön räknade med urvalsprovspoäng + lämplighetsbedömning.

 

Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Totalpoängskö1, alla 156,3  –  –
Totalpoängskö1, förstagångssökande 130,4  –  –
Provpoängskö2, alla 136,52
Provpoängskö2, förstagångssökande 108,68
Lämplighetsbedömningskö, alla 80 58
Lämplighetsbedömningskö, förstagångssökande 62 79

1 Totalpoängskön räknade med betygspoäng + lämplighetsbedömning.

2 Provpoängskön räknade med urvalsprovspoäng + lämplighetsbedömning.

 

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Totalpoängskö1, alla 155  –  –
Totalpoängskö1, förstagångssökande 143,4  –  –
Provpoängskö2, alla 120,51
Provpoängskö2, förstagångssökande 93,5
Lämplighetsbedömningskö, alla 77 66
Lämplighetsbedömningskö, förstagångssökande 66 58

1 Totalpoängskön räknade med betygspoäng + lämplighetsbedömning.

2 Provpoängskön räknade med urvalsprovspoäng + lämplighetsbedömning.

 

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, flerformsutbildning (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Lämplighetsbedömningskö 81 37 52

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Totalpoängskö1, förstagångssökande 175,3
Provpoängskö2, alla 118,34
Provpoängskö2, förstagångssökande 112,84
Lämplighetsbedömningskö, alla 77
Lämplighetsbedömningskö, förstagångssökande 57

1 Totalpoängskön räknade med betygspoäng + lämplighetsbedömning.

2 Provpoängskön räknade med urvalsprovspoäng + lämplighetsbedömning.

 

Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 58,6 54,2 49,7
Betygskö, förstagångssökande 58,9
Urvalsprovskö, alla 59,5 29,86 27,78
Urvalsprovskö, förstagångssökande 23,18

Utbildningsprogrammet för speciallärare (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Totalpoängskö1, alla 159,7
Totalpoängskö1, förstagångssökande 162,7
Provpoängskö2, alla 129,34
Provpoängskö2, förstagångssökande 120,17
Lämplighetsbedömningskö, alla 81 83
Lämplighetsbedömningskö, förstagångssökande 87 87

Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 67,1 68,6 55,3
Betygskö, förstagångssökande 71,7 88,5 58,4
Urvalsprovskö, alla 40,67 1,67 77,62
Urvalsprovskö, förstagångssökande 42,56 13,4 9,57

 

Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 85,6 31,7 81,7
Betygskö, förstagångssökande 98,7 45,8 92,8
Urvalsprovskö, alla 80,96 28,03 52,56
Urvalsprovskö, förstagångssökande 85,62 17,52 56,08

Utbildningsprogrammet i ekonomi

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, förstagångssökande 88,5 95,1 97,4
Urvalsprovskö, alla 9,37 11,39 11,86
Urvalsprovskö, förstagångssökande 12,47 13,94 13,92

Utbildningsprogrammet i juridik

Antagningssätt 2021* 2022* 2023
Betygskö, alla 134,8 127,3 129,5
Betygskö, förstagångssökande** 124,7
Urvalsprovskö, alla 122,13 362,26 320,57
Urvalsprovskö, förstagångssökande** 111,49

* Fram till år 2022 hette programmet utbildningslinjen för rättsnotarie och gav enbart behörighet till studier på kandidatnivå. Från och med år 2023 har Åbo Akademi rätt att utbilda också juris magistrar.

** Ingen separat kvot för förstagångssökande i antagningen 2022, 2023 och 2024

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Vasa)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 79,5 60,8 79,5
Urvalsprovskö, alla 73,11 5,04 41,73

Utbildningsprogrammet i samhällsvetenskaper (Åbo)

Antagningssätt 2021 2022 2023
Betygskö, alla 83,6 92,9 90,8
Betygskö, förstagångssökande 91,9 93,8 97,8
Urvalsprovskö, alla 77,53 46,16 64,79
Urvalsprovskö, förstagångssökande 77,62 47,01 65,26

Uppdaterad 1.3.2024