Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa): urvalsprov

Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa): urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.
Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

 

Till utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av VAKAVA-prov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte överstiger 67,5 så att du kan kallas direkt till lärarlämplighetsintervju.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för klasslärare, inriktning språkbad (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser är 8.

Urval enligt VAKAVA-provet

Du är med i VAKAVA-urvalet i skede ett om du deltar i VAKAVA-provet. Med VAKAVA-provet kan du söka till alla utbildningar som ingår i antagningssamarbetet i pedagogik.

Om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng, eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng ska du delta i urvalsprovet.

Betygspoäng för IB-, EB- eller RP/DIA-examen ges på motsvarande sätt som den finländska studentexamen, men om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2020 lönar det sig för dig att delta i urvalsprovet. I betygsurvalet är ett beslut som baserar sig på förhandsbedömningen av dina vitsord villkorligt och beslutet kan upphävas om dina slutliga vitsord är lägre än förhandsbedömningen. I det fallet kan du ändå bli antagen på basis av VAKAVA-provresultatet.

För att bli antagen genom VAKAVA-provet måste du få minst 30 % av det poängtal som den sökande fick som nationellt sett presterande bäst i provet.

VAKAVA-provet: torsdag 23.4.2020, kl. 13.00-16.00

Urvalsprovet, VAKAVA-provet (valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe – det nationella urvalsprovet för det pedagogiska området), hålls torsdagen den 23 april 2020 kl. 13.00-16.00 vid alla universitet som är med i det nationella antagningssamarbetet. De exakta platserna meddelas på webbplatsen för det nationella antagningssamarbetet ett par dagar före provet.

Till urvalsprovet sänds ingen särskild kallelse. Provet görs på basis av material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter. Svaren markeras i en blankett som läses optiskt. (Informationen uppdaterad 30.1.2020). I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området.

Meddela i ansökningsblanketten på vilken ort och på vilket språk (svenska eller finska) du skriver VAKAVA-provet.

Alla deltagare i urvalsprovet bör medta ett officiellt identitetsbevis.

Specialarrangemang/individuella arrangemang

Du kan ansöka om specialarrangemang eller individuella arrangemang för urvalsprovet på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande skäl. Till exempel för läs- och skrivsvårigheter kan du beviljas tilläggstid. Av din ansökan ska det framgå vilka arrangemang du ansöker om och på vilka grunder. Ansökan ska lämnas in till det universitet där du deltar i VAKAVA-provet. Du kan beviljas max. 60 minuter tilläggstid för VAKAVA-provet.

Ansökan om specialarrangemang bör vara framme senast onsdagen den 1 april kl. 15.00. Ansökningar som inlämnas efter utsatt tid beaktas bara i de fall där behovet av specialarrangemang har uppkommit efter den 1 april. Obs! Olika universitet kan ha olika principer för ansökan om specialarrangemang, men för ansökningsmål inom det pedagogiska området gäller anvisningarna på nätverkets webbplats.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 9-11.6.2020. 

Ifall du kallas till lämplighetsprovet, deltar du i provet en dag. Datumet meddelas dig per e-post senast 27.5.2020.

Ifall du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast en intervju och till ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

I inbjudan till lämplighetsprovet får du närmare instruktioner om provplatsen och -tiden. Kom till provplatsen minst en halv timme före angiven tid.

Deltagande i lämplighetsprovet kräver ingen anmälan.

Det finns ingen möjlighet att byta provdag eller -ort.

Alla deltagare i urvalsprovet bör medta ett officiellt identitetsbevis.

Lämplighetsprovet är en intervju. I provet bedöms den sökandes utbildningsbarhet och förmåga att ta till sig det pedagogiska områdets kunskaper och färdigheter, samt lämpligheten för arbete inom det pedagogiska området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Utöver detta bedöms den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Du behöver inte ansöka om specialarrangemang eller individuella arrangemang på nytt om du blir kallad till lämplighetsprovet. Ansökan för VAKAVA-provet gäller också för lämplighetsprovet.

Om du inte deltar i VAKAVA-provet, men behöver specialarrangemang eller individuella arrangemang för lämplighetsprovet, ska du lämna in ansökan till det universitet som är ditt förstahandsalternativ i den gemensamma antagningen.

För lämplighetsprovet beviljas ingen tilläggstid. 

Uppdaterad 29.4.2020