Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): urvalsprov

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): urvalsprov

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet nybörjarplatser är 6.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 7.6.2021 kl. 10-12 i Åbo, Vasa och Mariehamn.

Urvalsprovet består av flervalsfrågor och kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Här kan du läsa om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Följ med Corona-relaterad information och säkerhetsinstruktioner på denna webbsida: https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/hur-paverkar-coronan-antagningen-2021/ 

Uppdaterad 18.3.2021