Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): urvalsprov

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): urvalsprov

Ändringar i antagningskriterierna på grund av coronavirussituationen

Det har skett förändringar i antagningskriterierna, både vad gäller antagningen på basis av studentexamen och antagningen på basis av urvalsprov. De ursprungliga antagningskriterierna kommer att finnas kvar på dessa sidor för påseende.

Ändringarna publiceras senast 30.4.2020: Förändrade kriterier i antagningen 2020.

[Uppdaterat 29.4.2020]

Antagning på basis av urvalsprov

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprov, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte räcker till för direktantagning via betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet nybörjarplatser är 6.

Urvalsprovet

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har ett skriftligt urvalsprov för dig som inte har antagits direkt på basis av ditt studentexamensbetyg.

Urvalsprovet ordnas måndagen den 1.6.2020 kl. 12:00 (finsk tid) i Åbo, Vasa, Helsingfors, Mariehamn och Stockholm.

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) deltar i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Urvalsprovet utgörs av en allmän A-del, som består av flervalsfrågor. Du får två timmar på dig att skriva urvalsprovet. Urvalsprovet kräver inga förberedelser, d.v.s. du behöver inte läsa någon urvalslitteratur på förhand.

Läs mera om detaljerna kring Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Uppdaterad 29.4.2020