Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): nordisk gymnasieexamen

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa): nordisk gymnasieexamen

Antagning på basis av nordisk gymnasieexamen

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Du är nordisk sökande och kan söka in i den separata antagningen för Nordiska sökande om du har fått din skolutbildning i Danmark, Norge, Sverige, på Island eller på Färöarna på ett nordiskt språk.

Du bör också uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Som Nordisk sökande kan du söka till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa) och bli beaktad på basis av betygspoäng, om du hinner avlägga din nordiska gymnasieexamen och lämna in en kopia på betyget senast 17.5.2022 kl. 15:00 (finsk tid).

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Nordiska sökande: Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Vasa), politices kandidat och politices magister (3+2 år).

Antalet studieplatser är 2.

Om du avlägger din gymnasieexamen våren 2022 och inte hinner lämna in en kopia på betyget senast 17.5.2022 kl. 15:00 (finsk tid), kan du inte beaktas i den separata antagningen för Nordiska sökande (antagning på basis av nordisk gymnasieexamen). Istället kan du då delta i urvalsprov. I urvalsprovsantagningen kan du bli villkorligt antagen och lämna in ditt slutliga betyg senast 17.6.2022 kl. 15:00 (finsk tid).

Vi rekommenderar också att du deltar i urvalsprovet, ifall dina betygspoäng inte räcker till för antagning i den separata antagningen för Nordiska sökande. Detta innebär att du på ansökningsblanketten ska anmäla dig till Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.

Här hittar du mera information om antagning på basis av en nordisk gymnasieexamen.

Här hittar du mera information om antagning på basis av urvalsprov.

Uppdaterad 22.2.2022