Skriv här det du söker efter!

Stipendiefördelning 2022: Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond

Stiftelsen för Åbo Akademi: logo

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi och i vissa fall studerande och forskare vid andra universitet. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond.

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid följande högskolor:

  • Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.

Stipendieprocessen år 2022:

Ansökningstiden för stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond var 15 April – 9 maj 2022. Därefter inleddes beredningsprocessen och beslut över fördelningen av stipendierna fattades. Beslutet om fördelningen av stipendierna baserades på studieframgång och motivering.

Den planerade utbetalningsdagen är den 15.7.2022.

Följande personer beviljades stipendier ur denna fond år 2022

Notera också vanliga frågor om stipendierna längst nere på sidan.

Helsingfors universitet: Stipendiater 2022

Berglund Niklas 4000 EUR
Cederberg Tara 2000 EUR
Ekman Emil Mikael 4000 EUR
Eriksén Linn 1134 EUR
Fagerström Amanda 4000 EUR
Grünn Ida-Maria 4000 EUR
Hielm Amanda Tuva Franciska 5000 EUR
Huhtala Tessa 4000 EUR
Höckerstedt Ragnar 4000 EUR
Jaakkola Viktor 5000 EUR
Karlsson Martin 5000 EUR
Leisso Trine 4000 EUR
Lindelöf Lucas 3250 EUR
Lindén Ursula 5000 EUR
Lundberg Henrika 3250 EUR
Nyholm Gustav 2000 EUR
Nyholm Cecilia 3250 EUR
Still Karla 3250 EUR
Svartström Jenny 5000 EUR
Öhman Axel Gustav Henrik 5000 EUR

Yrkeshögskolan Novia: Stipendiater 2022

Dalhem Christoffer 4750 EUR
Fanny West 3970,10 EUR
Flöjt Victor 4750 EUR
Fromholtz Emmi 2250 EUR
Furunäs Tim 4250 EUR
Ginman Kevin 3250 EUR
Groop Lucas 4750 EUR
Gäddnäs Sonja 4750 EUR
Hagberg Rasmus 4750 EUR
Hansén Linus 2450 EUR
Holm Mathilda 3250 EUR
Jonatan Sandberg 5250 EUR
Järvinen Hugo Oliver 2650 EUR
Kakkuri Joel 3250 EUR
Kipinoinen Olli 500 EUR
Klinge Leo 1750 EUR
Lawast Nicklas 4250 EUR
Lervik Hannes 4250 EUR
Lithén Kaj-Magnus 4970,10 EUR
Norrbygård Jesper 3150 EUR
Norrén Rasmus Ingemar 4250 EUR
Nyberg Anna 4750 EUR
Nyholm Martin 2250 EUR
Nylund Isabella 3750 EUR
Ramstedt Denise 3250 EUR
Rosenberg Kim 500 EUR
Sandholm Disa 2650 EUR
Sjöskog Eric 4250 EUR
Smeds Viktor 3650 EUR
Snygg William 4250 EUR
Ström Filip 3250 EUR
Vistbacka Clara 5250 EUR
Westerholm Emilia 4250 EUR
Westerlund Mette-Lisa Margaretha 3150 EUR
Ölander Wilma 4250 EUR

Vanliga frågor:

Vad beror de olika stipendiesummorna på?

Stipendiefondernas totala summor som delas ut beror på stipendiefondernas avkastning, och varierar därför från år till år. Hur stora summor en enskild sökande får beror på en rad olika faktorer:

  • Stipendiets totala summa
  • Hur många som sökt stipendiet och uppfyllt kriterierna
  • Studieframgång och motivering

Varför fick inte jag stipendium?

På grund av antalet sökande kan vi inte gå in på enskilda sökandes detaljer. Den vanligaste orsaken är dock:

  • Du uppfyllde inte kriterierna för stipendiet (utbildningsprogram, modersmål)

Är stipendierna skattefria?

Stipendierna är skattefria upp till en summa på 24 475,56 € år 2022. Mera information finns på Skattebyråns sidor.

Beaktas de stipendier jag fått i studiestödets inkomstkontroll?

Sedan år 2019 beaktas inte skattefria stipendier i studiestödets inkomstkontroll.

Kan jag överklaga stipendiebeslutet?

Detta beslut får inte överklagas genom besvär med stöd av Universitetslagens (558/2009) 84 § 1 mom. 5 punkt.

Uppdaterad 16.6.2022