Skriv här det du söker efter!

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi och i vissa fall studerande och forskare vid andra universitet. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond.

Årligen beviljas ca 70 studerande från Helsingfors Universitet och Yrkeshögskolan Novia stipendier ur denna fond och stipendiesumman brukar variera beroende på studieframgång och motivering och mål med ansökan. Summorna varierar beroende på fondens årliga kapital.

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid följande högskolor:

  • Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas. Stipendiebeslutet är baserat på studieframgång och motivering.

Sökande från Helsingfors universitet bifogar ett studieutdrag till sin ansökan (inskannad kopia kan laddas upp i ansökningsblanketten). Sökande från Novia behöver inte göra det.

Ansökningsblanketten för studerande vid HU och Novia finns här

Ansökningstid: 15 April – 9 maj 2024 klockan 15.00

Stipendiebehandlingstid: Maj-juni

Stipendiebeslut: fattas i Juni

Utbetalningsdag: Juni/Juli

Hantering av personuppgifter under stipendieprocessen

Stipendiebeslut 2024:

Namnen på alla som får stipendium publiceras på på webben, med undantag av de stipendiater som har sekretessmarkering. Ifall du omfattas av sekretessmarkering, ber vi dig vara i kontakt med studinfo@abo.fi redan innan du skickar in din stipendieansökan. Stipendiemottagare med sekretessmarkering meddelas stipendiebeslutet per e-post.

 

OBS: Doktorander vid Landsbygdsforskningen vid Åbo Akademi i Vasa, ansöker om stipendium från denna fond via Åbo Akademis ansökningsprocesser och mera information (tex om stipendiebelopp) finns i stipendieguiden for doktorander, forskare och anställda.

Uppdaterad 14.6.2024