Skriv här det du söker efter!

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond

Stiftelsen för Åbo Akademi förvaltar ett stort antal stipendiefonder ur vilka medel årligen utges i form av stipendier för studerande och forskare vid Åbo Akademi och i vissa fall studerande och forskare vid andra universitet. Stipendiekriterierna bestäms av de reglementen som uppgjorts på basis av donatorernas önskemål. En av dessa stipendiefonder är Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond.

Stipendier ur Ellen, Hjalmar och Saga Waselius’ Stipendiefond kan sökas av studerande vid följande högskolor:

  • Helsingfors Universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
  • Yrkeshögskolan Novia, utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Endast sökande med svenska som modersmål kan beaktas.

Till ansökan bifogas ett officiellt studieutdrag (inskannad kopia kan laddas upp i ansökningsblanketten).

Årligen beviljas ca 50 studerande från Helsingfors Universitet och Yrkeshögskolan Novia stipendier ur denna fond och stipendiesumman brukar variera mellan 300 € och 4000 €.

Ansökningsblanketten för studerande vid HU och Novia finns här

Ansökningstid: 8 februari – 1 mars 2019

 

Stipendiebeslut 2019:
Beslutet offentliggörs på denna webbsida senast i augusti.

Namnen på alla som får stipendium publiceras på denna webbsida, med undantag av de stipendiater som har sekretessmarkering. Ifall du omfattas av sekretessmarkering, ber vi dig vara i kontakt med studinfo@abo.fi redan innan du skickar in din stipendieansökan. Stipendiemottagare med sekretessmarkering meddelas stipendiebeslutet per e-post.

OBS: Doktorander vid Landsbygdsforskningen vid Åbo Akademi i Vasa, ansöker om stipendium från denna fond via Åbo Akademis ansökningsprocesser och mera information (tex om stipendiebelopp) finns i stipendieguiden for doktorander, forskare och anställda.

Uppdaterad 25.6.2019