Skriv här det du söker efter!
Pop-up event for internationals

Talent Boost

Pop-up event for internationals

Talent Boost

Göra Finland till ett attraktivt ställe för internationella att bo och leva i 

Talent Boost är ett program (2021-2024) som lanserats av Arbets –och näringsministeriet och Undervisnings –och kulturministeriet och som syftar till att stödja invandringen av kompetent arbetskraft, studerande och forskare till Finland.  

Internationella studenter möter olika sorts hinder för att komma in på arbetsmarknaden i Finland, t.ex. beträffande språket, kultur och begränsade anställningsmöjligheter. För att tackla detta har vi vid Åbo Akademi förbundit oss att utveckla nya och förbättra våra befintliga tjänster för internationella studerande. Vi ordnar bland annat nätverksträffar med arbetsgivare och studenter, infosessioner, karriärmentorering, språkstöd och rekryteringskampanjer. 

Vi samlar också in information om och forskar kring de internationella studerandenas integration i Finland i en kontinuerlig dialog med de studerande. 

Läs mera om våra Talent Boost aktiviteter i sektionerna längst ner på sidan. 

 

  • Att förbättra de internationella studerandenas möjligheter att hitta praktikplatser och arbete i Finland bland annat genom att erbjuda karriärvägledning, erbjuda olika bidrag samt erbjuda mentorskap för arbetslivet 
  • Att bekanta internationella studenter med arbetsmarknaden, egenföretagande och entreprenörskap i Finland genom att erbjuda information och handledning  
  • Att hjälpa de internationella studerande att bredda sina nätverk genom att organisera evenemang och skapa rum för möten med potentiella arbetsgivare och lokalbefolkningen 
  • Att hjälpa internationella studerande att anpassa sig till den finska kulturen och det finländska samhället genom att ge stöd i språkinlärning av båda nationalspråken och genom att dela information om arbetslivskultur och kultur överlag 

  • Att hjälpa finländska organisationer att hitta kompetenta praktikanter och arbetstagare genom att underlätta anställning av internationella studerande på olika sätt, t.ex. genom att erbjuda praktikstöd   
  •  Att överbrygga klyftan mellan förväntningar och krav från de olika parterna genom att dela information och vara transparent 
  • Att öka innovation, kreativitet och konkurrenskraft bland finländska organisationer genom att visa de finländska organisationerna potentialen hos internationella studenter med hjälp av olika möten och / eller gemensamma projekt  
  • Att bidra till att göra finländska organisationer mer mångsidiga, inkluderande och jämlika för alla 

Uppdaterad 31.7.2023