Skriv här det du söker efter!
Pop-up event for internationals

Talent Boost

Pop-up event for internationals

Talent Boost

ATTRAHERA OCH FÖRMÅ INTERNATIONELLA TALANGER ATT STANNA I FINLAND 

Den finländska regeringen har länge erkänt betydelsen av internationella studerande och
deras integration i det finländska samhället och på arbetsmarknaden som en värdefull tillgång för att stärka Finlands ekonomi och lösa sociala frågor. 

Även om Finland årligen välkomnar ett stort antal internationella studerande så lämnar många av dem landet efter examen. Internationella studenter möter olika sorts hinder för att komma in på arbetsmarknaden i Finland, t.ex. beträffande språket, kultur och begränsade anställningsmöjligheter. Denna migrationstrend av internationella studerande som lämnar Finland efter sin examen är en stor förlust för den finländska regeringen och arbetsmarknaden. 

Därför har Talent Boost, finansierat av utbildnings- och kulturministeriet, lanserats med huvudsyftet att stödja internationella talangers möjligheter att stanna och hitta arbete i Finland. Som en del av detta program vill vi, vid Åbo Akademi, ta vår roll i att organisera nätverksevenemang, rekryteringskampanjer och andra former av service för internationella studerande samt bedriva relevant forskning om internationella talanger och deras integration på den finländska arbetsmarknaden.

Läs mera om våra Talent Boost aktiviteter i sektionerna längst nedan på sidan.

 • Att bekanta internationella studerande med arbetsmarknaden,
  egenföretagandet och entreprenörssatsningarna i Finland. 
 • Att förbättra internationella studenters möjligheter att hitta praktikplatser och/eller arbete i Finland genom att erbjuda omfattande information om rekrytering
 • Att bredda och stärka de internationella studerandes nätverk  
 • Att hjälpa internationella talanger från Åbo Akademi att etablera sig och integreras i landet och på den finska arbetsmarknaden  

 • Att överbygga klyftan mellan förväntningar och krav och samtidigt förstärka banden mellan rekryteraren och potentiella talanger  
 • Att bidra till att lösa bristen på kvalificerad arbetskraft i Finland och samtidigt stödja internationaliseringen av de finsländska arbetsgivarna  
 • Att öka de finländska arbetsgivarnas tillgång till en omfattande internationell pol av talanger 
 • Att öka innovation och kreativitet bland finländska företag  
 • Att öka konkurrenskraften hos finländska arbetsgivare genom att behålla internationella talanger och deras värdefulla erfarenhet och kompetens  

Uppdaterad 3.2.2023