Kirjoita tähän hakemasi!
Pop-up event for internationals

Talent Boost

Pop-up event for internationals

Talent Boost

KANSAINVÄLISTEN OSAAJIEN HOUKUTTELEMINEN JA KOTOUTTAMINEN SUOMEEN 

Suomen hallitus on kauan tunnustanut kansainvälisillä opiskelijoilla ja heidän integroimisellaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään olevan
suuri merkitys Suomen talouden kasvulle ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiselleKansainväliset opiskelijat omaavat tärkeitä taitoja ja ovat lisäksi parhaassa työiässäminkä vuoksi heidän sujuva siirtymisensä opinnoista työelämään edesauttaa Suomen
kilpailukykyä globaalistiVaikka Suomi joka vuosi toivottaa tervetulleeksi lukuisia kansainvälisiä opiskelijoita, monet heistä lähtevät maasta opinnot suoritettuaan.

Kansainväliset opiskelijat kohtaavat useita haasteita siirtyessään työmarkkinoille Suomessa. Näistä esimerkkeinä ovat puutteellinen kielitaito, kulttuurierot ja rajalliset työllistymismahdollisuudet. Tämä kansainvälisten opiskelijoiden maastamuuttotrendi on suuri menetys Suomen hallitukselle ja työmarkkinoille.

Siksi opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö lanseerasivat Talent Boost –toimenpideohjelman, jonka päätavoitteena on tukea kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä ja kotoutumista Suomeen. Osana tätä toimenpideohjelmaa järjestää Åbo Akademi kansainvälisille opiskelijoille muun muassa verkostoitumistapahtumia, rekrytointitempauksia ja muita tapahtumia sekä tekee tutkimusta kansainvälisten osaajien integroimisesta Suomen työmarkkinoille.

Lue lisää ÅA:n Talent Boost -aktiviteeteista alla olevista osioista. 

 

  • Tutustuttaa kansainväliset opiskelijat työmarkkinoihin, itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen Suomessa.  
  • Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää harjoittelupaikkoja ja työllistyä Suomeen, erityisesti aloille joilta opiskelijoiden on tyypillisesti vaikea löytää töitä, sekä tarjota laajasti tietoa rekrytoinneista. 
  • Kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden verkostoja ja kontakteja. 
  • Auttaa kansainvälisiä opiskelijoita kotoutumaan ja työllistymään Suomeen.

  • Pienentää odotusten ja vaatimusten välistä kuilua luomalla vahvoja yhteyksiä rekrytoijien ja potentiaalisten osaajien välille. 
  • Auttaa ratkaisemaan osaajapulaa erityisesti korkeakoulutetusta työvoimasta samalla edistäen suomalaisten työnantajien kansainvälistymispyrkimyksiä. 
  • Kasvattaa suomalaisten työnantajien mahdollisuuksia päästä käsiksi kansainväliseen osaajapooliin. 
  • Lisätä suomalaisten yritysten innovatiivisuutta ja luovuutta. 
  • Lisätä suomalaisten yritysten kilpailukykyä kannustamalla heitä palkkaamaan kansainvälisiä osaajia ja hyödyntämään heidän taitojaan ja kokemuksiaan. 

Päivitetty 27.1.2023