Kirjoita tähän hakemasi!
Pop-up event for internationals

Talent Boost

Pop-up event for internationals

Talent Boost

Suomesta kansainvälisille osaajille houkutteleva paikka asua ja elää 

Talent Boost (2021-2024) on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön lanseeraama ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten asiantuntijoiden, korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoa Suomeen.  

Kansainväliset opiskelijat kohtaavat monia haasteita siirtyessään työmarkkinoille Suomessa, kuten kielitaitovaatimukset, kulttuurierot ja rajalliset työllistymismahdollisuudet. Tästä syystä me Åbo Akademilla olemme sitoutuneet kehittämään uusia ja parantamaan nykyisiä palveluitamme kansainvälisille opiskelijoillemme. Järjestämme muun muassa verkostoitumistapahtumia työnantajille ja opiskelijoille, infotilaisuuksia, työelämämentorointia, tukea kielten oppimiseen sekä rekrytointikampanjoita. Keräämme lisäksi tietoa ja teemme tutkimusta kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumisesta Suomeen ylläpitämällä säännöllistä dialogia opiskelijoiden kanssa.  

Lue lisää Talent Boost aktiviteeteista sivun alaosassa olevista osioista.  

 

  • Parantaa kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksia löytää harjoittelu- ja työpaikkoja Suomesta esimerkiksi tarjoamalla uraohjausta ja erinäisiä tukiseteleitä sekä järjestämällä työelämämentorointia ja muita aktiviteetteja 
  • Tutustuttaa kansainväliset opiskelijat työmarkkinoihin, itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen Suomessa tarjoamalla heille tietoa ja ohjausta 
  • Kasvattaa kansainvälisten opiskelijoiden verkostoja järjestämällä tapahtumia ja tutustumismahdollisuuksia potentiaalisten työnantajien ja paikallisten ihmisten kanssa 
  • Auttaa kansainvälisiä opiskelijoita tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tarjoamalla tukea molempien virallisten kielten oppimiseen ja jakamalla tietoa työkulttuurista ja suomalaisesta kulttuurista ylipäänsä 

  • Auttaa suomalaisia organisaatioita löytämään taitavia harjoittelijoita ja työntekijöitä tukemalla kansainvälisiä opiskelijoita eri tavoin, esim. tarjoamalla harjoittelutukea 
  • Pienentää kuilua eri tahojen odotusten ja vaatimusten välillä tarjoamalla tietoa ja olemalla läpinäkyviä  
  • Edistää suomalaisten yritysten innovatiivisuutta, luovuutta ja kilpailuetua näyttämällä heille kansainvälisten opiskelijoiden potentiaali erilaisten yhteistyöprojektien kautta 
  • Auttaa suomalaisia organisaatioita muuttumaan monimuotoisemmiksi, yhdenvertaisiksi ja osallistavammiksi 

Päivitetty 31.7.2023