Skriv här det du söker efter!
Man och kvinnar tittar på datorskärmen.

Job shadowing -dag

Man och kvinnar tittar på datorskärmen.

Job shadowing -dag

Job shadowing eller arbetsskuggning är ett koncept där en person observerar och lär sig av en expert genom att följa personen i arbetet under en viss tidsperiod. Syftet med arbetsskuggning är att ge skuggaren en bättre förståelse för en särskild karriär eller arbetsuppgift och att ge möjligheten att skapa kontakter till experter inom denna bransch. 

Internationella magisterstuderande vid Åbo Akademi kan ansöka om att göra en job shadowing -dag i ett företag eller i en organisation relaterad till ens studieinriktning. Eftersom det finns ett begränsat antal platser varje år väljs kandidaterna baserat på ansökningar.

Genom att skugga en expert lär sig internationella studeranden mera om ett yrke eller en organisation och de får möjligheten att ställa frågor till en expert eller experter och att öva hur man presenterar sina kompetenser till en potentiell arbetsgivare. Vårt mål är också att de internationella studerande vid ÅA får nya insikter från den finländska arbetslivskulturen och har möjlighet att utvidga sina professionella nätverk i Finland.

Ansökan och urvalskriterier 

Senaste job shadowing -perioden ordnades i november 2023-mars 2024.
Om kommande job shadowing -perioden informerar vi här under våren 2024.

Kandidaterna väljs bland alla sökanden på basis av förutbestämda kriterier.
  

Är din organisation intresserad av att delta i job shadowing -dagen? 

I så fall kontakta oss via epost talentboost@abo.fi eller ring oss så pratar vi mera. 

  • Träffa en begåvad internationell magisterstuderande och en potentiell framtidens arbetstagare
  • Lär dig om en främmande kultur samt hör idéer och insikter från en utländsk expert
  • Befrämja din arbetsgivarbild och få positiv synlighet i studerandes kretsar
  • Hjälp en framtidens expert att bekanta sig med den finländska arbetskulturen och ge hen möjligheten att uppleva en dag på jobbet inom sin bransch i Finland

Uppdaterad 28.3.2024