Skriv här det du söker efter!
Studerande som studerar i Tritonia

Mentorskapsprogrammet CareerContact

Studerande som studerar i Tritonia

Mentorskapsprogrammet CareerContact

Är du intresserad av att stödja en internationell studerande att få insikt i det finländska arbetslivet och att lära känna den finländska arbetskulturen?
Är du intresserad av att dela din kunskap inom egna branschen och av att lära känna en ny person? 

Åbo Akademi erbjuder ett mentorprogram för internationella magisterstuderande, med syftet att hjälpa de studerande att lära sig om det finländska arbetslivet och att hitta arbetslivskontakter via en mentor. Vi söker kontinuerligt mentorer för framtida mentorperioder. Mera information om programmet och ansökningsprocessen finns nedan.

Om programmet: 

 • One-to-one karriärmentorering för 8 månader, från maj till december. Nästa mentorperiod inleds våren 2023.
 • Programmets syfte är att hjälpa internationella studerande att lära känna det finländska arbetslivet och knyta kontakter mellan internationella och lokala experter.
 • Möte med adepten (studerande) cirka en gång per månad. Adepten är ansvarig för att boka och planera mötena med sin mentor.  
 • 5 gemensamma möten organiserade av Åbo Akademi för att stödja mentorparen. Möten inkluderar bl.a utbildning, workshops och möjlighet till nätverkande och mingel. 
 • ÅA koordinerar programmet och stödjer mentorparet genom hela mentorperioden.  

Vem kan vara en mentor?

 • En person som är etablerad i det finländska arbetslivet och intresserad av att dela med sig av sin kunskap.
 • En pensionär som har arbetserfarenhet från finländska arbetslivet och som är informerad om vad som är aktuellt på den finländska arbetsmarknaden.
 • Vänligen notera att vi inte kan garantera att alla som ansöker till programmet får en adept. Vi kontaktar alla sökande individuellt med mera information individuellt snarast möjligt.

Varför ska jag ställa upp som mentor? 

 • Dela kunskap och insikter inom egna branschen för att stödja en internationell studerandes möjlighet att stanna och hitta ett jobb i Finland.  
 • Lära känna en ny person, med vem du kan dela kunskap i gemensam bransch, samt utveckla ditt interkulturella kunnande och vidga ditt nätverk. 
 • Utveckla dina färdigheter i ledarskap samt få nya idéer och perspektiv. 
 • Bidra till ett mer inkluderande samhälle.
 • Att fungera som mentor är ett bra tillägg till ditt CV. Efter mentorperioden får mentorn vid önskan ett intyg över sitt deltagande i programmet. 

Hur ansöker jag om att bli mentor? 

 • Du kan uttrycka ditt intresse för att bli mentor genom att fylla i detta formulär 
 • Vi kontaktar dig med mera instruktioner och information så fort som möjligt
 • OBS! På grund av coronaläget förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i programmet.  

Uppdaterad 27.6.2022