Skriv här det du söker efter!
Mentorpar som går på Arkens innegård.

Mentorskapsprogrammet CareerContact

Mentorpar som går på Arkens innegård.

Mentorskapsprogrammet CareerContact

Är du intresserad av att stödja en internationell studerande att få insikt i den finska kulturen och arbetslivet och finska arbetskulturen?
Är du intresserad av att dela din kunskap inom egna branschen och av att lära känna en ny person? 

Åbo Akademi erbjuder ett mentorprogram för internationella magisterstuderande, med syftet att hjälpa de studerande att lära sig om finska kulturen och arbetslivet, utvidga sina nätverk och tala om sina mål med hjälp av en mentor. Vi söker kontinuerligt mentorer för framtida mentorperioder. Nästa mentorperiod ordnas under tiden januari-juni 2025. Om du är intresserad av att bli mentor, ansök via denna länk

5 goda orsaker att ställa upp som mentor

 • Lär känna en ny människa och expandera ditt nätverk
 • Påverka en internationell studerandes liv genom att dela med dig av ditt kunnande, erfarenheter och synvinklar
 • Lär dig om olika kulturer och om livet som universitetsstuderande idag
 • Utveckla dina kunskaper (t.ex. aktivt lyssnande, ledarskapsförmåga) och utvidga dina perspektiv
 • Var med och bygga ett mer inkluderande, mångfaldigare och jämlikt samhälle

 

 • Mentorens och adeptens egna möten ca. en gång per månad för att diskutera olika teman. Det är på studerandes (adeptens) ansvar att sammankalla till dessa möten.
 • 4 gemensamma möten organiserade av Åbo Akademi för att möjliggöra nätverkande mellan mentorparen och utbyte av erfarenhet och kunskap.
 • ÅA koordinerar programmet och stödjer mentorparet genom hela mentorperioden.
 • Programmet är engelskspråkigt. 

 • En person som är etablerad i det finska arbetslivet
 • En pensionär som har arbetserfarenhet från finska arbetslivet och som är informerad om vad som är aktuellt på den finska arbetsmarknaden.
 • Vänligen notera att vi inte kan garantera att alla som ansöker till programmet får en adept. Vi kontaktar alla sökande individuellt med mera information individuellt snarast möjligt.

 • Du kan ansöka om att bli mentor via denna blankett senast 17.11.2024
 • Vi kontaktar alla sökanden så fort som möjligt och berättar om hur processen framskrider.

Uppdaterad 14.6.2024