Skriv här det du söker efter!

Talent Boost stöder internationella studerande att stanna i Finland

Mariana Moretti från Brasilien och Eva Kavalika från Grekland gör sina magisterstudier vid Åbo Akademi i Vasa. Foto: Stefan Westergård

Språkcentrets kurs Gateway to Finland och mentorprogrammet Career Contact som nu söker mentorer, ska göra integrationen i Finland lättare.

– Jag kände att jag kvävdes i det grekiska utbildningssystemet. Som uppträdande artist och musiklärare upplevde jag att utbildning och kultur inte var högt på den grekiska agendan. Jag kände att jag måste flytta bort och hitta en mera kreativ och inspirerande atmosfär, och därför valde jag Finland. Eller egentligen, Finland valde mig, för bara här hittade jag det för mig rätta magisterprogrammet.

Det säger Eva Kavalika som är en av många internationella studerande som fattade ett stort beslut: att studera i Finland med avsikten att stanna i landet för att bidra med sitt kunnande. Som EU-medborgare är hon medveten om att hon har haft vissa fördelar med bland annat gratis studier och uppehållstillstånd.

 

Sharon Hofisi från Zimbabwe och Mariana Moretti från Brasilien har haft en högre tröskel ekonomiskt, men också på grund av att de efter studierna måste hitta arbete för att få stanna i landet.

Sharon är jurist, med doktorsexamen från universitetet i Pretoria i Sydafrika, men har också två andra examen. Redan 2019 då han första gången besökte Finland förälskade han sig i den platta hierarkin och i att man så lätt kunde kommunicera med både professorer och kollegor. Han hittade därefter Åbo Akademis magisterprogram International Law and Human Rights, som nu fyller hans dagar.

– Byråkratin, bland annat bankkontot och finska ID-beviset, har varit utmanande att fixa. Jag tror att om jag haft lokala kontakter i ett tidigare skede, hade allt varit enklare, säger Sharon.

Leende Mariana Moretti och Eva Kavalika.
Både Mariana Moretti från Brasilien och Eva Kavalika från Grekland vill gärna stanna i Finland och bidra till samhället med sitt kunnande. En mentor skulle underlätta processen, eftersom alla kunskaper om finska kulturen, om arbetslivet och om nätverk är värda sin vikt i guld. Foto: Stefan Westergård

Språket kommer alltid att vara utmaningen när man som utländsk söker arbete i Finland, även om engelskan också idag är del av den finländska arbetskulturen.

Mariana, som studerar vid Teaching and Learning-programmet vid Åbo Akademi i Vasa, har tagit kurser i svenska och finska. Men det handlar också om att få använda språket utanför språkkursen, och naturligtvis också att förstå svaret om man till exempel i butiken frågar var man hittar ägg. Mariana betonar språkfärdigheter i praktiken.

– För att lära mig språket måste jag kunna umgås med den lokal befolkningen. Just nu är jag mycket i en internationell bubbla med andra utländska studerande.

Trots sin bubbla har hon lyckats skapa kontakter till lokala nätverk och där via hittat jobb som lärare i portugisiska på medborgarinstitutet.

I Evas fall har Finland visat sig vara landet där hon kunnat kombinera sina professionella ambitioner och sitt konstnärliga jag.

– Här förälskade jag mig i forskning. Jag hade hört om undervisning och forskning i Finland, men förstod inte vad de hade med varandra att göra. När jag kom till Finland hade jag undervisat i fjorton år och förstod att forskning var just vad jag hela tiden hade gjort, det vill säga testat saker i klassrummet. Jag har stort intresse för att kombinera mitt kunnande i musik och teater och erfarenheter som uppträdande artist med arbetet i skolan. Det är också ämnet jag tänker forska i, säger Eva.

 

Talent Boost stöder integrationen

Sharon, Eva och Mariana understryker alla hur viktigt det är att få lokala kontakter. De vill vara en del av det finländska samhället och bidra med sitt kunnande, men behöver samtidigt litet hjälp –något av en guide som kan hjälpa dem att lära känna det finländska samhället och arbetskulturen. Därför har de sökt till Åbo Akademis nya mentorprogram för internationella studerande, Career Contact.

Career Contact är en aktivitet i Talent Boost, som finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet, och som lanserats med huvudsyftet att stödja internationella talangers möjligheter att stanna och hitta arbete i Finland.

I Talent Boost ingår också Språkcentret vid Åbo Akademis projekt Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration. Inom projektet har man tagit fram en kurs i finska för internationella examensstuderande vid Åbo Akademi.

Kursen ger studerande sådana färdigheter i muntlig och skriftlig finska som krävs i arbetslivet, samt ökar studerandes kulturkännedom om det finländska arbetslivet. Som en del av projektet produceras även ett digitalt pedagogiskt spel, som används kontinuerligt under kursens gång som stöd för inlärningen. Kursen piloteras hösten 2022.

Mirjam Granström och Sharon Hofisi går utanför Arken i åbo.
Sharon Hofisi från Zimbabwe är jurist och blev förtjust i den platta hierarkin på universitetet. För att som icke-EU-medborgare kunna stanna i Finland, måste han hitta arbete. En mentor i finländska arbetslivet, eller en nyligen pensionerad person kan på informella mentorträffar stöda internationella studerande i processen att hitta jobb. Mirjam Granström koordinerar Talent Boost vid Åbo Akademi. Foto: Pekka Tenhonen

Nu söks mentorer

Mirjam Granström koordinerar Talent Boost-aktiviteterna vid Åbo Akademi. Just nu söker man mentorer för programmet Career Contact.

– Mentorer är människor som har arbetslivserfarenhet, som kan berätta om arbetslivet i Finland, hur man beter sig på en arbetsintervju och vilka färdigheter som behövs på arbetsmarknaden. De kan också tipsa om nätverk, säger Granström.

Mentorerna kan också stöda i mer vardagliga saker, såsom hur man vanligtvis umgås i Finland, vad man gärna eller ogärna talar om, och så vidare.

– Mentorn kan vara ett viktigt stöd för att hjälpa en studerande att bygga sin karriär i Finland, samtidigt som man som mentor får nya perspektiv och själv kan utvecklas som människa. Likaså kan man bidra till ett ännu mera välkomnande samhälle.

Det här talar de studerande också om.

– Vi kan lära oss av varandra och tillsammans skapa ett bättre och mer inkluderande samhälle, säger Eva. I Finland har jag fått förverkliga mig själv och det har fått mig att känna att det är här jag hör hemma.

– I våra hemländer har vi inte alltid haft möjlighet att bidra till samhället och dela vårt kunnande och vår kompetens, säger Mariana. Låt oss göra det i Finland!

 

Mera information

Vill du bli mentor? Hör av dig senast 20.3.2022! Mera information om mentorprogrammet Career Contact.

Mera information om Talent Boost.

Mera information om Språkcentret vid Åbo Akademis projekt Gateway to Finland – Finnish for Workforce Integration.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida