Skriv här det du söker efter!

Anställ en studerande

Anställ en studerande

Lämna in en annons

Annonsera vid alla universitet i Finland: 

Arbetsgivare kan avgiftsfritt annonsera om lediga arbets- och praktikplatser eller pro gradu- och diplomarbetsuppdrag via Aarresaari-nätverkets JobTeaser-portal. Via JobTeaser kan ni nå ut både till studerande vid Åbo Akademi och också till studerande vid alla andra finländska universitet som tillhör Aarresaari-nätverket. Annonserna som publiceras på JobTeaser bör vara relevanta för högskolestuderande. Notera att Aarresaaris JobTeaser-portal modereras centralt. Mera information om multiposting-möjligheten och om registreringen till JobTeaser hittar ni här.

Annonsera enbart vid Åbo Akademi: 

Om ni vill enbart rikta era annonser till studerande vid Åbo Akademi, ska ni logga in på Åbo Akademis JobTeaser-sida här. I denna portal kan ni även annonsera om jobb som går att göra vid sidan om studierna och som inte kräver akademiska studier.  

Annonsera på universitet i Europa: 

Om ni vill nå ut till över 750 universitet i Europa med en och samma annons, ska ni vara i kontakt med JobTeasers representanter och be om en offert. Mera info hittar ni här. 

 

Observera att Åbo Akademi inte förmedlar oavlönade praktikplatser på JobTeaser. (undantag är oavlönade praktikplatser utomlands där det är möljigt att söka stipendium för)

 

Varför anställa en praktikant? 

  • Få nya insikter, idéer och perspektiv 
  • Lär känna framtidens experter 
  • Få extrahjälp t.ex. med projekt, utredningar och dylikt 
  • Möjlighet att få synlighet för organisationen genom positiv word-of-mouth i praktikantens umgängeskretsar 
  • Möjlighet att hjälpa en studerande att tillämpa sina kunskaper och få värdefull insyn till arbetsmarknaden och sin egen bransch 
  • Möjlighet att potentiellt få en framtida arbetstagare som redan känner till husets regler 

Åbo Akademi kan delfinansiera studerandes praktik i Finland med praktiksedlar (internship voucher). En praktiksedel är ett löfte till studeranden om att Åbo Akademi delfinansierar praktikkostnaderna. Det innebär att studerande redan i sin ansökan till arbetsgivaren kan meddela att delfinansieringen för praktikplatsen är ordnad.  

Fr.o.m 2022 beviljar Åbo Akademi en praktiksedel till alla studerande högst en gång under studietiden. Ansökningstiden för studerande är fortlöpande.  

Praktiksedeln kan utnyttjas för praktikplatser där arbetsgivaren finns i Finland betalar en lön på minst 1399 €/månad (FPAs arbetsvillkor för 2024). En praktikperiod skall vara minst två månader lång och arbetstiden bör följa arbetsplatsens arbetstid. Arbetsforum godkänner praktikplatsen och sluter en ersättningsförbindelse mellan ÅA och arbetsgivaren. Delfinansieringssumman är en klumpsumma som arbetsgivaren fakturerar efter att praktikperioden tagit slut. Praktiken är inte mervärdesskattepliktig verksamhet. 

Praktik utomlands

För praktik inom EU/EES Erasmusormådet kan ÅAs studerande för Erasmus+ praktikstipendium för praktikplatser som ger studiepoäng och där perioden är minst 2 månader. För praktikplatser utanför Erasmus områden kan studerande erhålla resestipendium för resekostnader

Delfinansieringssummorna:  

  • Praktikperioden 3 månader, delfinansiering till arbetsgivaren 1300 €. 
  • Praktikperioden 2 månader, delfinansiering till arbetsgivaren 900 €. 

Arbetsgivare inom statliga ämbetsverk kan få en högre delfinansiering: 1800€ för 3 månader respektive 1200€ för 2 månader. Åbo Akademi prioriterar praktikplatser av hög kvalitet, dvs. utmanande uppgifter och god handledning. Vid fastställandet av praktikantens lön uppmuntras arbetsgivaren att bekanta sig med eventuella kollektivavtal. 

Arbetsgivare kan också anställa praktikanter från oss utan delfinansiering. Meddela i praktikannonsen om ni önskar eller kräver att sökandena har delfinansiering för sin praktik i form av praktiksedel. 

Uppdaterad 19.3.2024