Kirjoita tähän hakemasi!

Palkkaa opiskelija

Palkkaa opiskelija

Jätä työ- tai harjoittelupaikkailmoitus

Ilmoita kaikissa Suomen yliopistoissa: 

Työnantajat voivat maksutta ilmoittaa avoimista työ- ja harjoittelupaikoista tai pro gradu- ja lopputyömahdollisuuksista Aarresaari-verkoston JobTeaser-palvelussa. JobTeaserin kautta voitte tavoittaa opiskelijat niin Åbo Akademilla kuin kaikissa muissakin suomalaisissa yliopistossa. Huomioittehan, että ilmoitusten tulee soveltua yliopisto-opiskelijoille ja noudattaa yliopistojen julkaisuehtoja. Aarresaaren JobTeaser-palvelua moderoidaan keskitetysti. Lisätietoa multipostausmahdollisuudesta ja rekisteröinnistä JobTeaser-palveluun löydätte täältä. 

Ilmoita vain Åbo Akademilla: 

Jos haluatte kohdentaa ilmoituksenne ainoastaan Åbo Akademin opiskelijoille, tulee teidän kirjautua JobTeaser-palveluun tämän linkin kautta. Tällä sivulla voitte ilmoittaa myös työtarjouksista, jotka soveltuvat tehtäväksi myös opintojen ohella ja jotka eivät edellytä akateemista tutkintoa.

Ilmoita yliopistoissa Euroopassa: 

Jos haluatte tavoittaa opiskelijat yhdellä ilmoituksella yli 750 yliopistossa Euroopassa, tulee teidän olla yhteydessä JobTeaser-palvelun edustajiin ja pyytää tarjous. Lisätietoja löytyy täältä. 

 

Huomioittehan, että Åbo Akademi ei julkaise palkattomia harjoittelupaikkoja JobTeaser-palvelussa.

Miksi palkata harjoittelija?

  • Saa uusia oivalluksia, ideoita ja näkökulmia
  • Tutustu tulevaisuuden osaajaan
  • Saa lisäapua esim. projekteihin, selvityksiin tai vastaaviin 
  • Mahdollisuus tuoda esiin positiivista työnantajamielikuvaa harjoittelijan lähipiirissä 
  • Mahdollisuus auttaa opiskelijaa soveltamaan taitojaan ja saamaan käsitys työmarkkinoista sekä omasta alastaan
  • Mahdollisuus löytää potentiaalinen tulevaisuuden työntekijä, joka tuntee jo organisaatiosi käytännöt 

Åbo Akademilla on käytössään harjoittelutukisetelijärjestelmä (voucher), jonka kautta on mahdollista kattaa osa harjoittelijan palkkakustannuksista.

Vuodesta 2022 alkaen osarahoitus myönnetään harjoittelutukisetelinä jokaiselle opiskelijalle kerran opintojen aikana. Hakuaika on jatkuva.

Harjoittelutukiseteli voidaan myöntää harjoittelupaikkoihin Suomessa, jonka palkka on vähintään 1399€ / kk (Kelan työssäoloehto 2024). Harjoittelujakson keston tulee olla vähintään kaksi kuukautta ja työajan noudattaa työpaikan työaikakäytäntöjä. Arbetsforum hyväksyy osarahoituksen käytön tiettyä harjoittelupaikkaa varten ja solmii osarahoitussopimuksen ÅA:n ja työnantajan välille ennen harjoittelujakson alkamista. Osarahoitussumma myönnetään työnantajalle könttäsummana, jonka työnantaja laskuttaa harjoittelujakson päätyttyä. Harjoittelu ei ole arvonlisäveron alaista toimintaa.

Harjoittelu ulkomailla

Åbo Akademin opiskelijoilla on mahdollisuus saada Erasmus+ tuke harjoitteluun EU/EES alueella yli 2 kuukauden harjoittelusta. Alueen ulkopuolella opiskelijoilla on mahdollisuus saada matka-apurahan

Osarahoitussummat: 

  • 3 kuukauden harjoittelujakso, osarahoitus työnantajalle 1300 €
  • 2 kuukauden harjoittelujakso, osarahoitus työnantajalle 900 €

Valtion virastot ja laitokset voivat saada korotetun osarahoituksen: 1800 € kolmen kuukauden harjoittelujaksolle tai 1200 € kahden kuukauden harjoittelujaksolle. Åbo Akademi priorisoi harjoittelupaikkoja, joissa tarjotaan haastavia työtehtäviä ja laadukasta ohjausta harjoittelijalle. Kannustamme työnantajaa tutustumaan mahdollisiin työehtosopimuksiin ennen harjoittelupalkan määrittelemistä.

Työnantajat voivat myös palkata harjoittelijan ilman yliopiston tarjoamaa osarahoitusta. Ilmoittakaa harjoittelupaikkailmoituksessa, mikäli toivotte tai edellytätte, että paikkaa hakevalle opiskelijalle on myönnetty harjoittelutukiseteli.

Päivitetty 19.3.2024