Skriv här det du söker efter!

Psykoterapeututbildning

Psykoterapeututbildning

Åbo Akademi (Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i samarbete med Centret för livslångt lärande) arrangerar psykoterapeututbildningar från och med hösten 2022:

Inriktningar Omfattning Tidpunkt
Utbildare
Psykoterapeututbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi
70 sp (4 år) Hösten 2023 – våren 2027. KBT-Akademin Ab
Utbildningsprogram i integrativ individuell psykoterapi med
kognitiv betoning för vuxna
61 sp (3,5 år) Hösten 2022 – hösten 2025. Shortum Ab

Vem kan antas till psykoterapeututbildningarna?

Det finns allmänna kriterier som berör antagningsbehörigheten som har sin grund i förordningen 1120/2010 och i en rekommendationen utifrån § 2a i samma förordning av det riksomfattande konsortiet för psykoterapeututbildning angående psykoterapeututbildningens ansökningsgrunder. Närmare information om regelverket återfinns på Valviras sidor.

Vänligen notera att behörighetskraven här är beskrivna i allmänna ordalag. För specifika utbildningar kan kraven vara högre. Till exempel kan det finnas mera specifika krav på arbetserfarenheten. Inför varje enskild utbildning vi arrangerar, anges ansökningskriterierna mera noggrannt. Läs således informationen om utbildningsprogrammen och antagningen. Där framkommer den detaljinformation som gäller ett specifikt utbildningsprogram och antagningen till det.

  • Lämplig högskoleexamen (t.ex. psykologie magister, medicine licentiatexamen, magister i samhällsvetenskaper eller statsvetenskap med socialt arbete, socialpsykologi, socialpedagogik eller utvecklingspsykologi som huvudämne, annan högre högskoleexamen eller sjukskötare med specialisering i psykiatri, yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig grundläggande examen)
  • Studier i klinisk psykologi/psykiatri (åtminstone 30 sp). Studierna kan ingå i examen som ger allmän behörighet eller vara avlagda utanför den.
  • Lämplig arbetserfarenhet i åtminstone 2 år. Som lämplig arbetserfarenhet räknas mentalvårdsarbete eller motsvarande klientarbete.

Är du intresserad?

Om du är intresserad av utbildningarna rekommenderar vi dig att delta i de informationsevenemang vi arrangerar inför alla utbildningar. Du kan också bekanta dig med materialet från tidigare evenemang.

Tidigare evenemang

Den 1.12.2022 klockan 18.00-19.30 arrangerades ett informationsevenemang om psykoterapeututbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi. Presentationerna från evenemanget finns här:

.

Åbo Akademi (Peter Nynäs, Katarina Finnilä, Sanna Westerlund och Rebecca Karlsson): Om antagningskriterier, antagningsprocessen och utbildningens pris
KBT-Akademin (Monica Gammelgård och Tero Timonen): Om terapiformen och utbildningsprogrammet

 

Den 24.3.2022 arrangerades ett digitalt informationsevenemang, där Åbo Akademi presenterade de planer som finns för psykoterapeututbildningar nu och i framtiden, antagningsgrunder och prisuppgifter. Materialet från evenemanget finns här:

Åbo Akademi (Peter Nynäs, Katarina Finnilä, Sanna Westerlund och Rebecca Karlsson): Presentationen

Videoinspelningen:

Shortum (Jenny Nyberg och Katri Kanninen)
Presentation av utbildningen i integrativ psykoterapi

 

Uppdaterad 2.4.2024