Skriv här det du söker efter!

Psykoterapeututbildning

Psykoterapeututbildning

Åbo Akademi (Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi i samarbete med Centret för livslångt lärande) startar två psykoterapeututbildningar från och med hösten 2022:

Inriktningar Omfattning Tidpunkt
Utbildare
Utbildningsprogram i integrativ individuell psykoterapi med
kognitiv betoning för vuxnaPresentation av utbildningsprogrammetAntagningsinformationen
61 sp (3,5 år) Utbildningen inleds hösten 2022

Antagningen öppnar 1 april 2022

Shortum Ab
Kognitiv inriktning Prelimär plan: antagningen äger rum våren 2023 och utbildningen startar hösten 2023 Upphandling pågår

 

Är du intresserad?

Läs informationen om utbildningsprogrammen och antagningen. Där framkommer den detaljinformation som gäller ett specifikt utbildningsprogram och antagningen till det.

Allmänt kan konstateras angående behörighet att söka, att utbildningarna givetvis följer rådande lagstiftning. I korthet innebär detta att man till psykoterapiutbildning i första hand kan söka med psykolog-, läkar- eller psykiatrisk sjukskötarexamen. I vissa fall kan även andra lämpliga högskoleexamina godkännas (t.ex. socionom/pol.mag eller sjukskötare med annan än psykiatrisk inriktning). I det fallet bör sökande ha avlagt 30 sp inom klinisk psykologi och/eller psykiatri innan studierna inleds. Sökande bör även ha 2 års arbetserfarenhet av kliniskt psykologiskt/psykiatriskt arbete. Närmare info om regelverket återfinns på Valviras sidor. Inför varje enskild utbildning vi arrangerar, anges ansökningskriterierna mera noggrannt.

Tidtabellen för ansökningsförfarandet till utbildningsprogrammet i integrativ individuell psykoterapi med kognitiv betoning för vuxna ser ut som följer:

  • ansökningstid: 1-25 april 2022
  • lämplighetsbedömning: 16-23 maj 2022
  • antagningsbesked: 17 juni 2022

Evenemang

Den 24.3.2022 arrangerades ett digitalt informationsevenemang, där Åbo Akademi presenterade de planer som finns för psykoterapeututbildningar nu och i framtiden, antagningsgrunder och prisuppgifter. Materialet från evenemanget finns här:

Åbo Akademi (Peter Nynäs, Katarina Finnilä, Sanna Westerlund och Rebecca Karlsson): Presentationen

Videoinspelningen:

Shortum (Jenny Nyberg och Katri kanninen)
Presentation av utbildningen i integrativ psykoterapi

 

Uppdaterad 17.6.2022