Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Catharina blir lärare i småbarnspedagogik vid sidan om jobbet

Ett särskild nationell satsning gör det lättare för personer som arbetar inom småbarnspedagogik att avlägga en pedagogie kandidatexamen. Catharina Kullström är en av dem som går utbildningen och kan efter en rasande studietakt bli klar med sin kandidatavhandling efter bara ett läsår.

Catharina Kullström gillar att studera så mycket att hon under sin omkring 30-åriga karriär som speciallärare inom småbarnspedagogik hunnit gå flera fristående utbildningar, bland annat kan hon titulera sig musikterapeut och har flera olika ledarskapsutbildningar i bagaget. Då möjligheten att studera för en pedagogie kandidatexamen inom småbarnspedagogik vid Åbo Akademi öppnade sig nappade hon direkt. På bara ett läsår har hon med hjälp av god planering och stark motivation hunnit avlägga 60 studiepoäng och planerar att under våren bli klar med sin kandidatavhandling.

– Visst har det varit ett intensivt år, men samtidigt väldigt roligt och lärorikt. Under höstterminen krävdes en del flexibilitet och sena kvällar då jobbade jag parallellt med mina studier. Nu när jag skriver på kandidatavhandlingen jobbar jag halvtid för att kunna koncentrera mig ordentligt.

Catharina Kullström har under läsåret 2021-2022 gått flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Utbildningen som Kullström går kallas flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik och förverkligas genom projektet PeK 1000+ som är gemensamt för flera universitet i Finland. Målet med projektet är dels att göra det möjligt att studera samtidigt som man arbetar på daghem, men också att studera utanför universitetsorterna. Flerformsutbildningen består av närundervisning, nätundervisning, arbetslivsanpassade uppgifter och handledd praktik. De arbetslivsanpassade uppgifterna kan till exempel betyda uppgifter som utförs på den egna arbetsplatsen eller någon form av analys av det egna arbetet i ett mångprofessionellt team.

Planering som passar den studerande

Då studierna inleds får alla studerande en individuell studieplan som görs upp i samarbete med studierådgivningen. Här planerar man studiernas upplägg, tidsplan, bollar studierelaterade frågor och kollar om det finns tidigare studieprestationer som kan räknas tillgodo.

– Då man varit ute i arbetslivet en stund kan man ta till sig studierna med en annan förståelse, sätta det man lär sig i perspektiv och själv bidra i diskussionerna med egna erfarenheter och reflektioner. För mig personligen har studierna varit en ögonöppnare då det gäller forskningens betydelse och relevans i samhället. Mitt eget arbete som speciallärare inom småbarnspedagogik inkluderar handledning och det är därför också väldigt intressant att se vad dagens småbarnspedagogers utbildning innehåller i praktiken.

Målet med projektet 1000+ är dels att göra det möjligt att studera samtidigt som man arbetar på daghem, men också att studera utanför universitetsorterna.

Flerformsutbildningen leder till en pedagogie kandidatexamen som omfattar 180 studiepoäng inklusive kandidatavhandlingen som är värd 15 studiepoäng. Kullströms kandidatavhandling berör speciallärares syn på trestegsstödet i förskolorna. Ambitionen är att fortsätta studera på magisternivå.

Har du någon hälsning till den som funderar på att studera vidare men tvekar?

– Jag rekommenderar att söka till utbildningen. Det kräver att man är engagerad och vill lära sig nytt, men om tanken på studier har slagit dig så har du ju lust och då klarar du det! Studierna har varit krävande men också intressanta samtidigt som jag under pandemitiden jag lärt mig att umgås på distans och fått flera nya goda vänner.

Utbildningsprojektet 1000+ har fått finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet. Åbo Akademi har därtill fått särskild finansiering av Undervisnings- och kulturministeriet, Stiftelsen Brita Maria Renlund och Svenska kulturfonden. Utbildningen ordnas förutom av Åbo Akademi också vid Helsingfors universitet, Östra-Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet och Åbo universitet.

Grundstudierna inom småbarnspedagogik finns tillgängliga via Hangö sommaruni under sommaren 2022 och vid Öppna universitetet hösten 2022.