Skriv här det du söker efter!

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK Q&A

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK Q&A

Vanliga frågor och svar gällande flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK

 

HUR SÖKER JAG TILL UTBILDNINGEN?

SVAR: Gå till studieinfo.fi och leta efter rätt ansökningsmål. Kontrollera att du uppår alla antagningsgrunder.

HUR VET JAG ATT OM MINA TIDIGARE STUDIER INNEHÅLLER GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK (25 sp)?

SVAR:  1 Kontrollera vad det står i studieinfo.fi vilka studiehelheter det behöver vara och att de har slutbedömning. 2 Kontrollera ditt tidigare intyg vad som står där. 3 Om här är något oklart eller slutbedömning saknas, var i kontakt med den utbildningsinstans som du avlagt studierna på.

HUR BEDÖMMER JAG ATT MIN GRUNDUTBILDNING?

SVAR: Kontrollera i studieinfo.fi att du uppfyller antagningsgrunderna.

JAG HAR INTE GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK ELLER SMÅBARNSPEDAGOGIK (25 sp), VAD GÖR JAG?

SVAR: Bekanta dig med det öppna universitetets studieutbud. Grundstudierna tar ungefär ett läsår att genomföra, vilket betyder att de behöver påbörjas under hösten.

OM JAG BLIR ANTAGEN TILL UTBILDNINGEN HUR KAN JAG FÅ TILLGODORÄKNA TIDIGARE STUDIER ?

SVAR: Tillgodoräkningar ses över då studerande har fått studieplats, inte under ansökningstiden. Studierna som tillgodoräknas skall i regel vara på högskolenivå. Åbo Akadem har tydliga studievägar för de med tidgare barnträdgårdlärarexamen eller för Socionom (YH) (behöriga lärare inom småbarnspedagogik), som vill komplettera sin examen till pedagogie kandidat/lärare inom småbarnspedagogik.

JAG HAR AVKLARAT GRUND- OCH ÄMENSSTUDIER I PEDAGOGIK OCH GRUNDSTUDIER I SPECIALPEDAGOGIK VID DET ÖPPNA UNIVERSITETET. HAR JAG NYTTA AV DET I ANSÖKNINGSSKEDET ELLER I STUDIERNA?

SVAR: Grundstudierna i pedagogik ger dig ansökningsbehörighet och utan dem kan du inte bli antagen. I utbildningsprogrammen finns möjlighet till biämnesstudier eller valfria studier, och t.ex. specialpedagogik kan räknas in inom dem.

BEHÖVER JAG STUDIELEDIGT FRÅN ARBETE UNDER STUDIERNA?

SVAR: En kandidatutbildning är 180 studiepoäng som betyder tre års heltidsstudier. Flerformsutbildningen med avlagda grundstudier i pedagogik eller småbarnspedagogik (25 sp)innan utbildningen inleds, är beräknad att ta två och ett halvt år, och på ett flexibelt sätt eftersträva att studier delvis kan utföras i det egna arbetet inom småbarnspedagogiken. Studerande behöver dock planera in tid i vardagen för distans- och närstudier, samt andra studierelaterade uppgifter som t.ex. grupparbete och skrivuppgifter. Under närstudier och under handledd praktik är det nödvändigt att ta ledigt från det egna arbetet. Studieledighet underlättar den studerande att koncentrera sig på studierna och på tidsplaneringen i olika faser under studierna. Den egna tidsåtgången kan man planera genom att komma i håg att en studiepoäng motsvarar 27 timmar eget arbete.

MÅSTE GRUNDSTUDIERNA I PEDAGOGIK HA INRIKTNINGEN SMÅBARNSPEDAGOGIK?

SVAR: Nej. Grundstudierna (25 sp) kan också vara inom t.ex. allmän pedagogik eller vuxenpedagogik.

VAR OCH HUR OFTA ORDNAS NÄRSTUDIER?

SVAR: Vid Åbo Akademis flerformsutbildning till lärare inom småbarnspedagogik ordnas närstudier vid Campus Vasa en till två gånger per termin under tre på varandra följande dagar, medan annan undervisning sker på distans ungefär varannan vecka, därtill förekommer självstudier i virtuella lärmiljöer.

OM JAG ÄR SOCIONOM (YH), HAR JAG DÅ GRUNDSTUDIERNA I PEDAGOGIK/SMÅBARNSPEDAGOGIK?

SVAR: Grundstudierna i pedagogik/småbarnspedagogik måste vara en studiehelhet med slutvitsord och intyg från ett universitet. Vid Åbo Akademi har ett beslut fattas att en Socionom (YH)/behörig lärare inom småbarnspedagogik endast behöver komplettera grundstudierna med kursen ”barns utveckling och lärande, 5 sp”.  Kontakta fpv-studieradgivare@abo.fi.för mera information och för att få information om intyg över grundstudier (motsvarighetsintyg, vilket är ett avgiftsbelagt intyg).

Uppdaterad 26.5.2023