Skriv här det du söker efter!

Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+) Q&A

Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+) Q&A

Vanliga frågor och svar gällande Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+)

 

HUR SÖKER JAG TILL UTBILDNINGEN?

SVAR: Gå till studieinfo.fi och leta efter rätt ansökningsmål. I sökfältet kan du skriva 1000+, så kommer du fram. Kontrollera att du uppår alla antagningsgrunder.

HUR VET JAG ATT OM MINA TIDIGARE STUDIER INNEHÅLLER GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK (25 sp)?

SVAR:  1 Kontrollera vad det står i studieinfo.fi vilka studiehelheter det behöver vara och att de har slutbedömning. 2 Kontrollera ditt tidigare intyg vad som står där. 3 Om här är något oklart eller slutbedömning saknas, var i kontakt med den utbildningsinstans som du avlagt studierna på.

HUR BEDÖMMER JAG MIN GRUNDUTBILDNING OCH ATT MIN ARBETSERFARENHET ÄR TILLRÄCKLIG?

SVAR: Kontrollera i studieinfo.fi att du uppfyller antagningsgrunderna.

JAG HAR INTE GRUNDSTUDIER I PEDAGOGIK ELLER SMÅBARNSPEDAGOGIK (25 sp), VAD GÖR JAG?

SVAR: Bekanta dig med det öppna universitetets studieutbud. Grundstudierna tar ungefär ett läsår att genomföra, vilket betyder att de behöver påbörjas under hösten 2020. Kontrollera att studiehelheten kan avläggas innan 3.5.2021.

OM JAG BLIR ANTAGEN TILL UTBILDNINGEN HUR KAN JAG FÅ TILLGODORÄKNA TIDIGARE STUDIER ?

SVAR: Tillgodoräkningar ses över då studerande har fått studieplats, inte under ansökningstiden. Kontrollera ditt universitets regler för föråldrande av studiehelheter. Studierna som tillgodoräknas ska vara på högskolenivå.

JAG HAR AVKLARAT GRUND- OCH ÄMENSSTUDIER I PEDAGOGIK OCH GRUNDSTUDIER I SPECIALPEDAGOGIK VID DET ÖPPNA UNIVERSITETET. HAR JAG NYTTA AV DET I ANSÖKNINGSSKEDET ELLER I STUDIERNA?

SVAR: Grundstudierna i pedagogik ger dig ansökningsbehörighet och utan dem kan du inte bli antagen. I ansökan kan du eventuellt få tilläggspoäng för andra universitetsstudier. Detta klarnar under hösten 2020. I utbildningsprogrammen finns möjlighet till biämnesstudier eller valfria studier, och t.ex. specialpedagogik  kan räknas in inom dem. .

BEHÖVER JAG STUDIELEDIGT FRÅN ARBETE UNDER STUDIERNA?

SVAR: En kandidatutbildning är 180 studiepoäng som betyder tre års heltidsstudier. Flerformsutbildningen med avlagda grundstudier i pedagogik eller småbarnspedagogik (25 sp)innan utbildningen inleds, är beräknad att ta två och ett halvt år, och på ett flexibelt sätt eftersträva att studier delvis kan utföras i det egna arbetet inom småbarnspedagogiken. Studerande behöver dock planera in tid i vardagen för distans- och närstudier, samt andra studierelaterade uppgifter som t.ex. grupparbete och skrivuppgifter. Under närstudier och under handledd praktik är det nödvändigt att ta ledigt från det egna arbetet. Studieledighet underlättar den studerande att koncentrera sig på studierna och på tidsplaneringen i  olika faser under studierna. Den egna tidsåtgången kan man planera genom att komma i håg att en studiepoäng motsvarar 27 timmar eget arbete.

MÅSTE GRUNDSTUDIERNA I PEDAGOGIK HA INRIKTNINGEN SMÅBARNSPEDAGOGIK?

SVAR: Nej. Grundstudierna (25 sp) kan också vara inom t.ex. allmän pedagogik eller vuxenpedagogik.

VAR OCH HUR OFTA ORDNAS NÄRSTUDIER?

SVAR: Närstudier kan ordnas t.ex. en gång i månaden under tre på varandra följande dagar, medan annan undervisning sker på distans t.ex. via nätkontakt eller i virtuella lärmiljöer. Detta klarnar då planeringen framskrider. Närstudier ordnas på de av universitetet fastställda studieorter.

OM JAG ÄR SOCIONOM (YH), HAR JAG DÅ GRUNDSTUDIERNA I PEDAGOGIK/SMÅBARNSPEDAGOGIK?

SVAR: Grundstudierna i pedagogik/småbarnspedagogik måste vara en studiehelhet med slutvitsord och intyg från ett universitet. I regel har inte dessa studier ingått i en Socionom (YH) examen, avlagd vid en yrkeshögskola.

Uppdaterad 10.12.2020