Skriv här det du söker efter!

Universitetsservice

Universitetsservice

Universitetsservice sköter stöduppgifter och administrativa uppgifter som stöder akademins kärnverksamhet. Universitetsservice leds av förvaltningsdirektör Ulla Achrén med stöd av en ledningsgrupp.

I universitetsservice ingår följande enheter:

Forsknings- och utbildningsservice

Direktör för forsknings- och utbildningsservice är
Mats Lindfelt
Tfn: +358 50 361 9381 eller +358 2 215 4741
E-post: mats.lindfelt@abo.fi

Personalservice

Personalservice leds av personaldirektör
Mika Wulff
Tfn: (02) 215 4102 eller +358 500 78 7794
E-post: mika.wulff@abo.fi

ICT-service

Direktör för ICT-service är
Päivi Soinio
Tfn: +358 400 926 942
E-post: paivi.soinio@abo.fi

Fastighetsservice

Direktör för fastighetsservice är
Timo Bäckman
Tfn: +358 50 463 3546
E-post: timo.backman@abo.fi

Lednings- och fakultetsstöd

Enheten leds av förvaltningsdirektören och inbegriper kommunikation och marknadsföring, informationshantering och registratur samt fakultetsstöd.

Uppdaterad 14.1.2021