Skriv här det du söker efter!

Universitetsservice

Universitetsservice

Universitetsservice stöder akademins kärnverksamhet inom undervisning och forskning. Universitetsservice leds av direktör Heidi Backman med stöd av universitetsservice ledningsgrupp.

Heidi Backman
Heidi Backman

Heidi Backman, direktör för universitetsservice
Tfn: +358 40 590 7297
E-post: heidi.backman@abo.fi

I universitetsservice ingår följande enheter:

Forskningsservice

Mats Lindfelt, direktör för forskningsservice
Tfn: +358 50 361 9381
E-post: mats.lindfelt@abo.fi

Utbildningsservice

Lena Nybond, direktör för utbildningsservice
Tfn: +358 50 592 5518
E-post: lena.nybond@abo.fi

Personalservice

Mika Wulff, personaldirektör
Tfn: (02) 215 4102 eller +358 500 78 7794
E-post: mika.wulff@abo.fi

ICT-service

Päivi Soinio, direktör för ICT-service
Tfn: +358 400 926 942
E-post: paivi.soinio@abo.fi

Fastighetsservice

Timo Bäckman, direktör för fastighetsservice
Tfn: +358 50 463 3546
E-post: timo.backman@abo.fi

Lednings- och fakultetsstöd

Till lednings- och fakultetsstöd hör följande funktioner:

Kommunikationsstöd
Teamet för kommunikationsstöd ansvarar för kommunikation, marknadsföring, externa relationer, fundraising och alumnrelationer. Teamet leds av kommunikationschef Thurid Eriksson.

Thurid Eriksson, kommunikationschef
Tfn: +358 400 534 430
E-post: thurid.eriksson@abo.fi

Kvalitets- och lärandestöd
Teamet stöder kvalitetsarbetet, utvecklingen av universitetslärande samt planeringen och uppföljningen av verksamheten. Teamet leds av direktören för universitetsservice.

Fakultetsstöd
Till fakultetsstödet hör ett administrativt team för varje fakultet, ledda av fakultetsadministrationernas chefer. Teamet av chefer för fakultetsadministrationerna leds av direktören för universitetsservice.

Uppdaterad 28.1.2022