Skriv här det du söker efter!

Universitetsservice

Universitetsservice

Universitetsservice sköter stöduppgifter och administrativa uppgifter som stöder akademins kärnverksamhet. Universitetsservice leds av direktör Heidi Backman med stöd av universitetsservice ledningsgrupp.

Heidi Backman
Tfn +358 40 590 7297
E-post: heidi.backman@abo.fi

I universitetsservice ingår följande enheter:

Forsknings- och utbildningsservice

Direktör för forsknings- och utbildningsservice är
Mats Lindfelt
Tfn: +358 50 361 9381 eller +358 2 215 4741
E-post: mats.lindfelt@abo.fi

Personalservice

Personalservice leds av personaldirektör
Mika Wulff
Tfn: (02) 215 4102 eller +358 500 78 7794
E-post: mika.wulff@abo.fi

ICT-service

Direktör för ICT-service är
Päivi Soinio
Tfn: +358 400 926 942
E-post: paivi.soinio@abo.fi

Fastighetsservice

Direktör för fastighetsservice är
Timo Bäckman
Tfn: +358 50 463 3546
E-post: timo.backman@abo.fi

Lednings- och fakultetsstöd

Enheten leds av direktören för universitetsservice och inbegriper kommunikation och marknadsföring, informationshantering och registratur samt fakultetsstöd.

Uppdaterad 19.10.2021