Skriv här det du söker efter!

De tar en alternativ väg till drömyrket inom småbarnspedagogik

De tar en alternativ väg till drömyrket inom småbarnspedagogik

BILDER: Privat

Marika och Josefine gick via Öppna universitetet till flerformsstudier till lärare inom småbarnspedagogik. De uppmanar intresserade att passa på nu när flerformsutbildningen ges. ”För den behöriga finns det jobb!”.

Marika Söderback och Josefine Gull.

Förra året var intensivt för Marika Söderback och Josefine Gull i Närpes.

Vid sidan av jobbet avklarade båda 30 studiepoäng vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) och sökte och kom in på flerformsutbildningen som ska ge dem behörighet att jobba som lärare inom småbarnspedagogiken. Det innebär ytterligare ett par intensiva år innan de nått sitt slutliga mål och avlagt examen.

Marika och Josefine jobbar båda som barnskötare på Skogsdungens daghem i Kalax i Närpes. De är näsan lika gamla, 44 och 45, båda bor i Nämpnäs, båda har närvårdarutbildning, båda har söner i ungefär samma ålder, Josefines är 12 år och 14 år, Marikas är 14 år och 17 år.

– Det råkar sig dessutom att våra 14-åringar är bästa kompisar, skrattar de.

Men det ska tilläggas att båda är inflyttade i Nämpnäs, de har inte följts åt hela livet.

 

Marika har jobbat inom dagvården sedan 2006 och Josefine sedan 2014, efter tio, respektive 13 år i äldreomsorgen.

– Det har varit min dröm sedan liten att bli ”dagistant”. Nu jobbar jag som barnskötare på dagis och har länge funderat på att jag vill jobba som lärare inom småbarnspedagogiken eller i förskolan, säger Marika.

Det var en kollega som råkat se att det erbjuds flerformsutbildning för behörighet som lärare inom småbarnspedagogik och tipsade Marika. Flerform innebär att man ska kunna jobba helt eller deltid vid sidan av studierna. Det mesta avklarar man själv men varannan vecka har man så kallade kontaktstudier, som hålls på distans och ett par gånger per termin träffas man för närstudier i Vasa.

Marika frågade Josefine om inte hon också är intresserad och hon hakade snabbt på.

– Jag har många gånger gått i tankar att skaffa mig behörigheten men tidigare har det inneburit studier på annan ort, vilket ju hade varit svårt med tanke på familj och jobb. Det här är ett jättebra alternativ, säger Josefine.

 

Ett antagningskriterium för flerformsutbildningen är avlagda grundstudier inom pedagogik eller småbarnspedagogik, totalt 25 studiepoäng alltså fem kurser. Marika och Josefine gjorde sex kurser. Kurserna avlades vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi, en del via Öpus samarbetsparter Hangö sommaruniversitet och Sibbo institut. Det gällde att ta kurser där det erbjöds för att få allt gjort i tid inför ansökan.

– Om det finns någon fördel med Coronan, så är det att två kurser som innehöll närstudier i Helsingfors blev helt på distans, det sparade oss mycket tid och resande. Studierna vid Öpu gick smidigt, kurserna var intensiva men effektiva. Man klarade av en kurs på ungefär en månad, säger Marika.

 

När grundstudierna vid Öppna universitetet var avklarade var nästa steg ansökan till flerformsutbildningen.

– Det var väldigt nervöst inför själva intervjun. Man visste ju att det var många sökande och hade ingen aning om hur det gick. Lyckligtvis kom vi båda in, säger Josefine.

Intervjun var ett lärarlämplighetsprov till flerformsutbildningens 30 studieplatser.

– Vi hade pratat om risken att bara ena av oss kommer in men kom överens om att vi tar det problemet sedan, om det uppkommer. Det är så bra att vi är två om det här, det underlättar att ha någon att fundera ihop med och vi har samarbetat med kurslitteraturen bland annat, säger Marika.

 

Det är tufft att få det att gå ihop men det är roligt och man lär sig mycket, säger de båda.

– Redan på den här korta tiden har jag fått en helt annan förståelse för läraryrket. Och våra kolleger har fått höra en hel del om vad vi lär oss, säger Marika.

Och dessutom kommer man till insikter om sig själv.

– Vi går nu en kurs i finska. För mig som Närpesbo är det svårt. Jag har insett hur väldigt mycket det krävs för att lära sig någonting man inte kan, och hur viktigt det är att det får ta tid och att man får göra i egen takt. Jag har tänkt på barnen på dagis, att det är lika för dem, säger Marika.

– Jag har märkt hur mycket lättare jag har att lära mig och ta till mig information när jag får undervisning. Till exempel fick vi en läskurs i psykologi via Öpu, och det är väldigt mycket svårare när jag ska ta in allt själv, säger Josefine.

Unisont rekommenderar de flerformsutbildningen.

– Är man intresserad så gäller det att passa på nu. Det finns jobb för den som är behörig.

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik antar nya studerande våren 2022 och våren 2023. Grundstudierna som krävs för antagning kan avklaras via Öppna universitetet – det finns tid att avklara dem till antagningen 2023.

 

FAKTA


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida