Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

50 år av PET-verksamhet i Åbo – PET-centrets huvudbyggnad 25 år

PET-avbildningsverksamhet har funnits i Åbo i hela 50 år. Samtidigt firar det nationella PET-centrets byggnad i Åbo också sitt 25-årsjubileum i år. Byggnaden som representerar sin tids arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar är fortsättningsvis ett viktigt centrum för PET-avbildning och forskning i bland annat cancer, hjärt- och hjärnsjukdomar samt inflammatoriska sjukdomar. Det nationella PET-centret i Åbo är ett gemensamt forskningscenter för Åbo universitet, Åbo Akademi och ÅUCS.

Positronemissionstomografi, eller PET, är en avgörande metod inom hälso- och sjukvården för att utreda spridningen av cancer, samt för att diagnostisera hjärt- och hjärnsjukdomar eller inflammationssjukdomar. Till skillnad från andra avbildningsmetoder fokuserar PET på att visualisera kroppens och vävnadernas funktion, medan exempelvis röntgen eller magnetröntgen främst avbildar kroppens struktur.

PET-centret i Åbo har sina rötter från 1970-talet, då Åbo Akademi år 1974 fick möjlighet att skaffa en partikelaccelerator. Detta markerade starten för det medicinska cyklotronprojektet i Åbo. I projektets inledningsskede låg fokus på utveckling av spårämnen, med det slutliga målet att kunna använda dem för bilddiagnostiska undersökningar. Europas första PET-kameror installerades i Åbo i april 1988.

Svartvid bild av tidig PET-undersökning.
Tidig forskning vid universitetssjukhuset från år 1978. På bilden från höger till vänster: Veikko Näntö, Risto Santti, Sven-Johan Heselius, Matti Keinänen och en biträdande fysiker.

Det nationella PET-centret i Åbo spelar en central roll i Finlands PET-avbildningsverksamhet. Färdigställandet av PET-centrets egen byggnad i mars 1999 var kulminationen av många års ansträngningar.

Projektet erhöll nationell status år 1996, vilket lade grunden för framtida tillväxt och samarbete både nationellt och internationellt, och samtidigt bytte cyklotronprojektet namn till Nationella PET-centret (på engelska Turku PET Centre). Samma år utnämndes professor Juhani Knuuti till direktör för centret. Invigningsceremonin för den nya byggnaden hölls i maj 1999 i samband med det internationella Turku PET Symposium som återkommer vart tredje år.

Under 2000-talet omfattade PET-centrets forskning redan flera områden inklusive neurologi, onkologi samt forskning inom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Särskilt införandet av PET- och CT-kombinationskameror i början av 2000-talet ledde till en kraftig ökning av den diagnostiska användningen av PET-metoden.

Jyrki Kuikka liggande på en brits.
Den första riktiga PET-undersökningen genomförd med den första PET-kameran från år 1988. På bilden syns överfysiker Jyrki Kuikka.

År 2022 tog man i bruk en ny PET-kamera för hela kroppen vid centret. Den nya generationens teknik inom bilddiagnostik öppnade nya möjligheter att forska i bland annat i diabetes, kranskärlssjukdomar och MS. För patienterna innebar den nya kameran minskade stråldoser och en kortare avbildningstider.

– PET-centret har etablerat sig som ett modernt forskningsinstitut med fokus på både grundläggande och tillämpad forskning, och erbjuder kliniska diagnostiska tjänster. Det samlar experter och forskare med en betydande roll i utvecklingen av forskningen i Finland och internationellt, säger PET-centrets direktör Juhani Knuuti.

Juhani Knuuti och Hannu Sipilä.
Juhani Knuuti som ung forskare och radiokemisten Hannu Sipilä övervakar PET-forskning i början av 1990-talet.