Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

Inbjudan till medierna 25.8.2023

I Åbo får du reda på allt du vill veta om cancerforskning

Under tre dagar i augusti samlas världsberömda cancerforskare och cheferna för flera av de större infrastrukturorganisationerna för europeisk cancerforskning under samma tak i Åbo för att begrunda vilka frågor som återstår inom cancerforskningen. Samtidigt delas det prestigefyllda Jacobæuspriset ut. Vi välkomnar mediernas representanter att delta!

Tid: 29– 31.8.2023
Plats: Auditorium Pharmacity, Österlånggatan 4, Åbo

Symposiet ger lyssnaren möjligheten att under samma evenemang ta del av toppforskning inom HPV-drivna cancerformer (livmoderhalscancer samt många andra svåra cancerformer) samt forskning kring cancercellernas metabola signalvägar och hur de kan kopplas till behandling av tumörsjukdomar. Vi får också lära oss om andra aktuella ämnen inom cancerforskning, som till exempel integrering av AI i kampen mot cancer.

I Europa finns flera större infrastrukturorganisationer för att stöda cancerforskning av olika slag. Av de här har infrastrukturorganisationen för visualisering och avbildning av biologiska och medicinska processer på mikroskopisk och makroskopisk nivå, Euro-BioImaging, sitt högkvarter i Åbo. Symposiet kommer även att behandla hur dessa organisationer kan befrämja cancerforskningen och utvecklandet av nya terapier.

Under symposiet första dag delas också stiftelsen Novo Nordisks prestigefyllda utmärkelse Jacobæuspriset ut. Årets pristagare är Sir David Philip Lane, en brittisk onkolog vars största insatser ligger i fältet tumörsupressorgenen p53, ett protein som bl.a. avgör om en cancercell är mottaglig för behandling eller inte.
Lane är verksam vid Karolinska institutet i Solna. Han ger flera föreläsningar under symposiet och mottar sitt pris under högtidliga former 29.8.2023 i Pharmacity Auditoriet kl 14:00.

Hela programmet hittar du här: https://hpvhorizon.com/events-bridging-cancer-frontiers/.

Frågor gällande symposiet kan riktas till:

John Eriksson, professor cellbiologi
E-post: john.eriksson@abo.fi
Telefon: +358 504096624

eller

Lea Sistonen, professor cell- och molekylärbiologi
E-post: lea.sistonen@abo.fi
Telefon: +358 504013513