Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finskt servicecenter för biomedicinsk bilddiagnostik med i Euro-BioImaging-nätverket

Det finska servicecentret för biomedicinsk avbildning Finnish Biomedical Imaging Node (FiBI) har upptagits i det europeiska Euro-BioImaging-konsortiet.

Euro-BioImaging är en infrastruktur för de främsta servicecentren för biomedicinsk avbildning i Europa (European Research Infrastructure Consortium). Konsortiet består 25 servicecentra i 16 länder. Huvudkontoret ligger i Åbo i anslutning till Åbo Akademi och Åbo universitet.

Euro-BioImaging ger forskare tillgång till den viktigaste teknologin inom biologisk och medicinsk avbildning. Därtill erbjuder konsortiet expertis, utbildning och datatjänster för forskningens behov. Det här är tjänster som har en central betydelse i bland annat hjärn-, cancer- och virusforskningen.

Det finska FiBI-servicecentret som nu upptas i Euro-BioImaging-konsortiet omfattar av Finlands viktigaste aktörer inom biomedicinska avbildning: Åbo PET-center, Kuopio Biomedical Imaging Unit vid Östra Finlands universitet, NEUROIMAGING-infrastrukturen i huvudstadsregionen samt Helsingfors universitets In vivo-visualiseringsenhet. FiBi-servicecentret leds av Åbo PET-center.

FiBI skiljer sig från andra europeiska servicecenter med sin teknologiska bredd. FiBI har det mest omfattande utbudet av PET-markörer och är Euro-BioImagings första servicecenter som också erbjuder öppen tillgång till magnetoencefalografi.

– Fri tillgång till bilddiagnostiska topptjänster i hela Europa möjliggör tidigare omöjlig forskning, förbättrar förutsättningarna för högkvalitativ vetenskap och ökar det internationella samarbetet mellan forskare. Framför medlemskapet oss möjlighet att ligga i framkant när det gäller att utveckla de bästa bilddiagnostiska metoderna och standarderna, vilket i förlängningen förbättrar forskningsnivån och reproducerbarheten, d.v.s. vetenskapens tillförlitlighet, säger servicecentrets direktör professor Juhani Knuuti.

Finland har internationellt erkänd toppkompetens inom biomedicinsk avbildning. Det nyetablerade servicecentret för biomedicinsk avbildning är Finlands andra Euro-BioImaging-servicecenter. Sedan tidigare fungerar ett servicecenter för avancerad ljusmikroskopi vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet.

Finlands två Euro-BioImaging-servicecentra har av Finlands Akademi valts till vägvisare för nationella forskningsinfrastrukturer 2021–2024.

Läs mer:

eurobioimaging.eu
eurobioimaging.fi