Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Orgasm frisätter opioider i hjärnan

En ny studie från Åbo Akademi och Åbo PET-centrum påvisar att opioider frisätts i hjärnan vid orgasm.

Opioider reglerar smärta och njutning, men deras betydelse för sexualiteten är oklar. Ett finländskt forskarteam har med hjälp av positronemissionstomografi (PET) och funktionell magnetröntgenavbildning lyckats påvisa, opioider frisätts i mäns hjärnor vid orgasm. Sexuell njutning orsakar också hjärnaktivering på bred skala.

– Opioidaktiviteten ökar i framför allt hippocampus efter orgasm. Detta hjärnområde är känt för att reglera känslor och minnesfunktioner. Att få sin penis stimulerad före orgasm orsakade en uppgång i aktivitet i hippocampus, men även i andra hjärnområden som är involverade i regleringen av känslor samt förnimmelse av beröring. Dessa rön kan potentiellt vara nyttiga för utvecklingen av behandlingsmetoder för orgasmstörningar, säger Patrick Jern, professor i tillämpad psykologi vid Åbo Akademi som ledde studien.

– Orgasm verkar frisätta opioider i hjärnan på ungefär samma sätt som födointag eller njutning som följer av trevligt socialt umgänge. De opioider som hjärnan själv producerar och frisätter tycks alltså reglera många olika typer av njutningsförnimmelse. PET-studier har dock den nackdelen, att vi inte kan vara säkra på huruvida frisättningen av opioider beror på själva orgasmen eller om de frisätts som resultat av den njutning som uppstår vid sexuell beröring, förklarar professor Lauri Nummenmaa vid Åbo PET-centrum.

Bild: karta över opioidreceptorer i hjärnan, sedd med PET-kamera

Eftersom sexualitet är ett intimt och känsligt ämne för många personer var det utmanande att genomföra studien i den laboratoriemiljö den krävde. Deltagare i hjärnavbildningsstudier får inte heller röra sig alls under avbildningen, eftersom detta kan leda till att avbildningsresultaten inte går att tyda. Därför kunde inte deltagarna själva framkalla orgasmen genom masturbation – den måste istället framkallas av deltagarnas partners. Trots att orgasmen framkallas av en annan person är det ändå utmanande att hållas stilla, eftersom en orgasm ofta framkallar så stark njutning att hela kroppen rör sig.

Forskningsupplägget var så intimt, att det var svårt att rekrytera deltagare till studien. Forskarna ansträngde sig dock för att ordna en så privat omgivning som möjligt för deltagarna. Forskarna kunde inte se eller höra deltagarna under experimentets gång, men deltagarna hade möjlighet att kontakta forskarna närhelst de ville.

– Varje aspekt av undersökningen gicks detaljerat igenom med deltagarna och deras partners på förhand, och de blev informerade om hela händelseförloppet under avbildningsdagarna. Vi spelade till och med upp en upptagning av det oljud som en magnetröntgenkamera för åt deltagarna på förhand, så att detta inte skulle komma som en överraskning på avbildningsdagen. PET-kameror och magnetröntgenapparater är inte särskilt romantiska platser att ha sexuellt umgänge i, men samtliga deltagare lyckades ändå nå orgasm, berättar professor Jern.

Sex frivilliga män och deras kvinnliga partners deltog i studien. Deltagarnas hjärnor avbildades med PET-kamera två gånger: en gång omedelbart efter orgasm, och en gång i ett neutralt vilotillstånd. Deltagarnas hjärnaktivitet mättes också i realtid med funktionell magnetröntgen samtidigt som deras partners smekte deras könsorgan.

 

Undersökningen finansierades av Finlands Akademi och resultaten publicerades i vetenskapstidskriften Journal of Nuclear Medicine.

Originalartikeln Endogenous Opioid Release after Orgasm in Man: A Combined PET/functional MRI Study finns att läsa gratis här: https://jnm.snmjournals.org/content/early/2023/07/13/jnumed.123.265512

Jern, P., Chen, J., Tuisku, J., Saanijoki, T., Hirvonen, J., Lukkarinen, L., Manninen, S., Helin, S., Putkinen, V., & Nummenmaa, L. (2023). Endogenous opioid release after orgasm in man: A combined PET/functional MRI study. Journal of Nuclear Medicine, 64, 1-4. DOI: 10.2967/jnumed.123.265512 (impact factor: 11.08)

 

Tidigare forskning kring hjärnans respons till sex hos kvinnor och män finns att läsa här: https://doi.org/10.1002/hbm.26229

 

Tilläggsinformation:

Professor Patrick Jern, psykologi, Åbo Akademi,
E-post: patrick.jern@abo.fi.

Professor Lauri Nummenmaa, Åbo PET-centrum
E-post: latanu@utu.fi.
Tel. +358 50 574 7933