Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Samlingarna

Hemsmidd nyckel.

Samlingarna

Culturas samlingar består av flera stora materialgrupper. Manuskript och handskrifter uppgår till ungefär 120 hyllmeter. Av de över 80000 fotografierna är ungefär hälften sökbara på Internet men endast något tusental är inskannade och synliga över Internet. Ljudinspelningarna består av över 4200 nummer. Kartor och ritningar är också sökbara på nätet. Se flikarna till höger för närmare uppgifter.

Kontakta personalen för närmare uppgifter om urklippsarkiv, projektarkiv och frågelistsvar som inte kan göras direkt tillgängliga på grund av upphovsrättsmässiga skäl.

Uppdaterad 14.9.2022