Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Svensk-Finlands Textilarkiv

Hemsmidd nyckel.

Svensk-Finlands Textilarkiv

Svensk-Finlands Textilarkiv är ett specialarkiv för hela svenskfinlands textila tradition och sköts av Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi.

Folkkonst bland olika folkslag har alltid betraktats som ett uttryck för folkens särprägel. Speciellt dräktskicket och hemmets textilier har haft och har ett högt symbolvärde. Svensk-Finlands Textilarkiv är vårt vittnesbörd om detta.

Grunden för samlingarna är Marthas hemslöjdsarkivs textilprover som insamlades 1928-1935 och som sedan 1976 har varit deponerade vid Åbo Akademi. Arkivet utökas ständigt. Samlingarna representerar en tid från ca 1750 framåt och framförallt vardagstextilier i svenskbygdernas allmogehem. Arkivets samlingar utökades märkbart 2014 då Åbo Hemslöjdslärarinstituts arkiv från yrkeshögskolan Novia donerades till arkivet.

Samlingarna fungerar som forskningsarkiv med textilprover ordnade ortsvis samt med hela textiler från vardag och fest.

Textilarkivet är tillgängligt enligt överenskommelse för såväl allmänheten, hemslöjdsintresserade och hantverkare som för forskning och studier. Här kan man studera tekniker och mönster eller låta sig inspireras till nya alster med inspiration från en viss bygd.  Textilarkivets basutställning presenterar samlingarnas tillkomst och de textila traditioner som finns representerade i arkivets samlingar.

Förfrågningar angående arkivmaterial och arkivbesök kan göras per e-post, per brev eller per telefon.

Textilarkivets databas är sökbar i Åbo Akademis biblioteksdatabas Alma / Finna.


Kontaktuppgifter

Arkivamanuens Niklas Huldén
Tel. 02-215 4396

Arkivbiträde Lotta Wessberg
Tel. 02-215 4982

E-post: cultura@abo.fi

Uppdaterad 14.9.2022