Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Frågelistor

Hemsmidd nyckel.

Frågelistor

En viktig del av de etnologiska samlingarnas traditionsmaterial består av frågelistsvar som lämnats in av svensk- och finskspråkiga informanter från hela landet sedan 1952.

En ny frågelista görs oftast årligen och svar tas emot under hela året. Vi tar också gärna emot svar från nya informanter i olika åldrar!

Svar på tidigare frågelistor är tillgängliga för forskning och studier.

cultura@abo.fi

Uppdaterad 9.9.2022