Skriv här det du söker efter!

Intervjuer och uppteckningar

Intervjuer och uppteckningar

Intervjuer

Etnologiska och folkloristiska samlingarna innehåller drygt 2000 ljudinspelningar och transkriberingar var.

Uppteckningar

Etnologiska samlingarna innehar ca 17 000 frågelistsvar, och projektarkivet med bl.a. material från fältarbeten omfattar ca 45 hyllmeter. Folkloristiska samlingarnas handskriftsmaterial omfattar ca 30 hyllmeter med sagor, sägner, visor, minnesböcker, kort, frågelistsvar, fältdagböcker och -rapporter och dylikt.

Uppdaterad 18.6.2021