Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Bilder

Hemsmidd nyckel.

Bilder

Fotografier

Etnologiska bildsamlingarna innehåller drygt 70 000 fotografier och diabilder från fältarbeten och frågelistverksamheten samt bemärkta finlandssvenska fackfotografers samlingar från tidigt 1900-tal. En del av materialet är sökbart via Åbo Akademis Finna-portal. Folkloristiska samlingarna inhyser i sin tur ungefär 10 000 fotografier främst från fältarbeten.

Film

Etnologiska samlingarna omfattar ca 140 enheter och i folkloristiska samlingarna ca 50 enheter audiovisuellt material.

Kartor och ritningar

Etnologiska samlingarna innehar ca 850 kartor och ritningar. Också de är sökbara via Finna.

Uppdaterad 9.9.2022