Skriv här det du söker efter!

Bilder

Bilder

Fotografier

Etnologiska bildsamlingarna innehåller drygt 70 000 fotografier och diabilder från fältarbeten och frågelistverksamheten samt bemärkta finlandssvenska fackfotografers samlingar från tidigt 1900-tal. En del av materialet är sökbart via Åbo Akademis Finna-portal. Folkloristiska samlingarna inhyser i sin tur ungefär 10 000 fotografier främst från fältarbeten.

Film

Etnologiska samlingarna omfattar ca 140 enheter och i folkloristiska samlingarna ca 50 enheter audiovisuellt material.

Kartor och ritningar

Etnologiska samlingarna innehar ca 850 kartor och ritningar. Också de är sökbara via Finna.

Uppdaterad 18.6.2021