Skriv här det du söker efter!

Projektarkivet

Projektarkivet

I de etnologiska samlingarna ingår ett projektarkiv, som bl.a. innehåller material rörande fältarbeten.

Uppdaterad 8.6.2021