Skriv här det du söker efter!

Cultura – personal

Cultura – personal

Adress & kontaktuppgifter
Åbo Akademi, Arken Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
e-post: cultura@abo.fi

Arkivamanuens Niklas Huldén
Tel. 02-215 4396
Arkivamanuens Bettina Westerholm
Tel. 02-215 4333
Arkivsekreterare Lotta Wessberg
Tel. 02-215 4982

Uppdaterad 18.6.2021