Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Cultura – personal

Hemsmidd nyckel.

Cultura – personal

Adress & kontaktuppgifter
Åbo Akademi, Arken Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
e-post: cultura@abo.fi

Arkivarie Niklas Huldén
Rum D105
Tel. 02-215 4396
Porträtt. Niklas Huldén.
Arkivsekreterare Lotta Wessberg
Rum D107
Tel. 02-215 4982
Porträtt. Lotta Wessberg.

Uppdaterad 5.4.2024