Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Arkivets historia

Hemsmidd nyckel.

Arkivets historia

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi grundades år 2011 då Etnologiska arkivet, Folkloristiska arkivet och Svensk-Finlands textilarkiv förenades, men vägen dit var lång och krokig.

Institutet för nordisk etnologi (INE) grundades år 1927 av Gabriel Nikander och Otto Andersson. Verksamheten startade med en deposition av sagor, sägner och visor till ämnena kulturhistoria och folkdiktsforskning vid Åbo Akademi från Svenska Litteratursällskapet i Finland. Till en början arbetade INE speciellt med utgivning av volymer i serien Finlands Svenska Folkdiktning, som Wikman var huvudutgivare för.

Under andra världskriget förvarades INE:s samlingar i Sverige. INE lades slutligen ner år 1968, och samlingarna övergick till det färskt grundade Institutet för folkdiktsforskning (IF) samma år. IF bildades i samband med att Folkloristiska institutionen etablerades vid ÅA, och 1988 bytte IF namn till Folkloristiska arkivet.

Kulturhistoriska institutionen vid Åbo Akademi (KIVÅ) grundades år 1952 med professor Helmer Tegengren i spetsen med avsikt att samla in material genom frågelistor och fältarbeten. Tegengren var inspirerad av Folklivsarkivet vid Lunds universitet i strukturerandet av arkivet. Den första frågelistan (Om dödandet av hästar, hundar och katter) skickades ut till informantnätet år 1952. Vid slutet av år 1976 bytte KIVÅ:s samlingar namn till Etnologiska arkivet i och med att ämnet bytte namn till etnologi.

Grunden för Svensk-Finlands textilarkiv är Marthas hemslöjdsarkivs textilprover, insamlade under åren 1928–1935 med Hjördis Dahl i spetsen. Samlingarna deponerades till Etnologiska institutionen år 1976.

Uppdaterad 9.9.2022