Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Ledningsgrupp och styrdokument

Hemsmidd nyckel.

Ledningsgrupp och styrdokument

Ledningsgruppen består av ämnesföreträdarna för etnologi och folkloristik, en representant från historia vid Åbo Akademi och arkivets personal. Därtill tillsätts en eller två externa medlemmar. Ordförandeskapet roterar med två års-perioder mellan ämnesföreträdarna för etnologi och folkloristik beroende på situationen.

Gruppen tar ställning till insamlingsverksamheten med frågelistor och fältarbeten, samt till arkivets insamlings- och gallringsprinciper. De verkar också för arkivets pedagogiska funktioner.

 

Ledningsgruppen består av

Fredrik Nilsson, ordförande
Professor i nordisk etnologi
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Lena Marander-Eklund
Professor i nordisk folkloristik
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Ann-Catrin Östman
Äldre universitetslektor i historia
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Måns Broo
Äldre universitetslektor i religionsvetenskap
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Linda Filppula
Arkivarie
Åbo Akademis bibliotek

Niklas Huldén
Arkivarie
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Lotta Wessberg
Arkivsekreterare
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 

Styrdokument

Culturas insamlingsprinciper 2020

Culturas gallringsprinciper 2020

Uppdaterad 16.2.2024