Skriv här det du söker efter!

Ledningsgrupp och styrdokument

Ledningsgrupp och styrdokument

Ledningsgruppen består av ämnesföreträdarna för etnologi och folkloristik, en representant från historia vid Åbo Akademi och arkivets personal. Därtill tillsätts en eller två externa medlemmar. Ordförandeskapet roterar med två års-perioder mellan ämnesföreträdarna för etnologi och folkloristik.

Grupper tar ställning till insamlingsverksamheten med frågelistor och fältarbeten, samt till arkivets insamlings- och gallringsprinciper. De verkar också tför arkivets pedagogiska funktioner.

 

Ledningsgruppen består av

Fredrik Nilsson, ordförande
Biträdande professor (tenure track) i nordisk etnologi
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Lena Marander-Eklund
Professor i nordisk folkloristik
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Ann-Catrin Östman
Akademilektor i historia
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Måns Broo
Universitetslärare i religionsvetenskap
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Niklas Huldén
Arkivamanuens
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Bettina Westerholm
Arkivamanuens
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

Lotta Wessberg
Arkivbiträde
Kultur historia och filosofi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

 

Styrdokument

Culturas insamlingsprinciper 2020

Culturas gallringsprinciper 2020

Uppdaterad 18.6.2021