Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

Cultura

Hemsmidd nyckel.

Cultura

Culturas nya frågelista har publicerats och skickats ut. Frågelista 81 handlar om kortspel och du kan svara på den här: https://survey.abo.fi/lomakkeet/15592/lomake.html

Nedladdningsbar PDF


Culturas nyaste utställning handlar om ett fältarbete som utfördes av Väinö Solstrand 1907-1908 och utställningen öppnades 17.3.2023. Du kan läsa mera om utställningen på bloggen.

Första utställningen visade en flagga, som upphittats i Åbo Akademis huvudbyggnads källare 1943 och som 2022 donerades till textilarkivet. Fredagen den 9.9.2022 kl. 14 öppnades en ny utställning med material ur Cultura. Utställningen presenterar folkliga läkeväxter utgående från Birgitta Willners folkmedicinsamling.

Utställningsmontern hittar du i Arkens D-hus, Fabriksgatan 2.


Nästa frågelista sänds ut i slutet av april 2023. Men en studentfrågelista om rökning finns nu på nätet https://survey.abo.fi/lomakkeet/15186/lomake.html som gärna kan besvaras.


 

Du kan ta en titt på våra tidigare frågelistor här.

Uppdaterad 12.5.2023