Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

I ett blogginlägg skriver professor Lena Marander-Eklund om sommarstugan och livet där: ”De som längtat till sommarstugan kan nu se fram emot en skön sommarstugetillvaro enligt egna önskemål, vare sig det handlar om att fiska, hugga ved eller att ligga i hängmattan och läsa. Eller vänta nu … är det så enkelt?” Det kan du berätta om, genom att besvara vår nyaste frågelista, som just handlar om Sommarstugan:
https://survey.abo.fi/lomakkeet/13408/lomake.html

Collage. Sommarstuga. Solnedgång
”Vem ska sköta underhållet, vad ska göras och vem ska betala för det hela? Sommarstugor genererar känslor – både positiva och negativa – som kan leda till konflikter. Sommarstugan är inte enbart ett oproblematiskt paradis.” (läs Lenas blogginlägg här)

Katarina Johansson ska skriva doktorsavhandling om mystiska händelser i vardagslivet och hennes frågelista hittar du här: https://survey.abo.fi/lomakkeet/12912/lomake.html

Fyrklöver
”Jag tänker att begreppet mystiska erfarenheter också kan väcka nyfikenhet och tillåta en viss mystik, förundran och spänning i tillvaron. Detta inte minst i dagens samhälle där populärkulturen har stor utbredning och inflytande och psykedeliska droger har börjat testas inom vården under terapeutiska former för att öka människors känsla av mening i tillvaron, samtidigt som medlemstalen inom institutionell religion generellt minskar.” (Läs Katarinas blogginlägg här)

Uppdaterad 1.9.2021