Skriv här det du söker efter!
Hemsmidd nyckel.

För studenter och forskare

Hemsmidd nyckel.

För studenter och forskare

Är det dags att samla in material för kandidatuppsats, pro gradu, doktorsavhandling eller något annat forskningsprojekt? Eller är det dags att gräva i arkivet? Då har du kommit rätt!

Om du ska göra intervjuer, deltagande observation eller samla in ett frågelistmaterial, gå till fliken Komma igång. Om du ska använda existerande arkivmaterial som källa, hoppa direkt till fliken Att använda arkivmaterial.

OBS! Innan du påbörjar din insamling, kolla med arkivpersonalen ifall det finns material i samlingarna som motsvarar det du vill undersöka! Det är inte alltid nödvändigt att göra identiska insamlingar två gånger.

 

 

Uppdaterad 14.9.2022