Skriv här det du söker efter!

Promotionen 2018

Åbo Akademi ordnade doktorspromotion fredagen den 25 maj 2018. Vid promotionen promoverades den här gången fyra jubeldoktorer, 13 hedersdoktorer och 91 personer som doktorerat vid Åbo Akademi.

Allmänheten fick en glimt av promotionen när de nypromoverade, gäster från Nordens universitet och högskolor samt akademistaten gick i ståtlig procession från Åbo konserthus till Åbo domkyrka.

Åbo Akademi ordnar promotion ungefär vartannat år. Då inbjuds alla som doktorerat vid akademin som inte ännu deltagit i promotion. Vid promotionen får doktorerna det synliga beviset på värdigheten: doktorshatten, diplomet och inom vissa examensområden även doktorsvärjan eller andra insignier. I samband med promotionen utses också hedersdoktorer och jubeldoktorer. Du kan läsa mer om promotionen som tradition under Akademiska traditioner.

Program och tal

Film och foto

Åbo Akademi promotion 2018, doktorshattar, diplom och värjor.
Åbo Akademi promotion 2018, doktorshattar, diplom och värjor.

Åbo Akademi promotion 2018, formgivare Stefan Lindfors som designat den nya talarstolen.
Åbo Akademi promotion 2018, formgivare Stefan Lindfors som designat den nya talarstolen.

Åbo Akademi promotion 2018
Åbo Akademi promotion 2018

Åbo Akademi promotion 2018, rektorn Mikko Hupas tal.
Åbo Akademi promotion 2018, rektorn Mikko Hupas tal.

Åbo Akademi promotion, hedersdoktor Peter Vesterbacka.
Åbo Akademi promotion, hedersdoktor Peter Vesterbacka.

Åbo Akademi promotion, hedersdoktor Jonas Gardell.
Åbo Akademi promotion, hedersdoktor Jonas Gardell.

Åbo Akademi promotion, hedersdoktor Jonas Gardell med man Mark Levengood.
Åbo Akademi promotion, hedersdoktor Jonas Gardell med man Mark Levengood.

Åbo Akademi promotion 2018, procession till Åbo domkyrka.
Åbo Akademi promotion 2018, procession till Åbo domkyrka.

Åbo Akademi promotion 2018, Sirpa Kähkönen och Jonas Gardell på väg in i Åbo domkyrka.
Åbo Akademi promotion 2018, Sirpa Kähkönen och Jonas Gardell på väg in i Åbo domkyrka.

Åbo Akademi promotion 2018, procession till Åbo Domkyrka.
Åbo Akademi promotion 2018, procession till Åbo Domkyrka.

Åbo Akademi promotion 2018, rektor Mikko Hupa och kansler Ulrika Wolf-Knuts.
Åbo Akademi promotion 2018, rektor Mikko Hupa och kansler Ulrika Wolf-Knuts.

Åbo Akademi promotion 2018, hedersdoktor Mariela Castro Espín.
Åbo Akademi promotion 2018, hedersdoktor Mariela Castro Espín.

Uppdaterad 18.11.2021