Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis jubileumskantat

Jubileumskantaten Undrans mosaik är skriven av kompositör Ulf Långbacka. Åbo Akademis första kantat Jordens sång komponerades av Jean Sibelius till invigningen av Åbo Akademi 1919, och som själv då dirigerade kör och orkester.

Ordet ”mosaik” i titeln kommer av att den nya kantaten bygger på ett mycket varierat musikspråk där delarna kontrasterar mot varandra, och av att texterna är en heterogen sammanställning av tankar kring undrandets och sinnets väsen. Långbacka har involverat forskare vid Åbo Akademis alla fyra fakulteter för att ge sina ämnesområdes specifika syner på människan, och har även använt texter av Aristoteles, Nietzsche och Vergilius.

Ulf Långbacka dirigerar
Ulf Långbacka i Trefaldighetskyrkan i Vasa. Foto: Nicklas Hägen

Idén att samla texter om undrandet, tänkandet och sinnet uppkom redan år 2014 då Långbacka mötte psykiatern och forskaren Daniel Siegel vid en konferens i Åbo. Siegel presenterade bland annat sin berömda definition av det mänskliga sinnet, som fritt översatt lyder: ”Det mänskliga sinnet är en relationsbaserad och förkroppsligad process som reglerar flödet av energi och information över tid.” (”The human mind is a relational and embodied process that regulates the flow of energy and information [across time].”)

– Det slog mig att den strikt vetenskapliga definitionen var mycket poetisk, säger Långbacka.

Undrans mosaik uruppfördes i Trefaldighetskyrkan i Vasa lördagen den 17 mars 2018 av Åbo Akademis tre studentkörer; Florakören, Brahe Djäknar och Pedavoces, med Ulf Långbacka som ditigent. Också Jordens sång framfördes på konserten, då deltog också Akademiska Orkestern.

Andra gången uppfördes kantaten Undrans mosaik den 28 oktober 2018 i Åbo konserthus. Förutom musik av Jean Sibelius och Ulf Långbacka framfördes musik av de till Åbo Akademi genom historien kopplade tonsättarna John Rosas, Gottfrid Gräsbeck, Alfred Anderssén, Otto Andersson och Sauli Huhtala.

Läs pressmeddelandet Åbo Akademis jubileumskantat uruppförs i Vasa. (12.3.2018)

Uppdaterad 27.12.2018